Certifikat FSC, PEFC och ISO 14001

Vi förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion. Sydved är certifierat enligt FSC® (FSC-C015573) och PEFC. Hela vår verksamhet drivs enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Här nedan hittar du våra certifikat.

FSC

FSC Skogsbrukscertifikat: BV-FM/COC-015573
FSC Spårbarhetscertifikat: BV-COC-027685 och BV-CW-027685
DDS 2021

Revisioner

Medlemsbrev certifiering 2021
Medlemsbrev certifiering 2020
FSC FM rapport Sydved 2020
Sammanfattning koncentrat 2019
Medlemsbrev och revision 2018
Revisioner 2017
Revisioner 2016

PEFC

PEFC Skogsbrukscertifikat: SE007060-1
PEFC Spårbarhetscertifikat: SE006933-1
PEFC gruppcertifikat SE007061-1
Publik revisionsrapport PEFC RC 2015
Offentlig sammanfattning PEFC FM externrevision 2019

ISO 14001

ISO 14001: SE007563

Frågor, förbättringsförslag eller andra synpunkter?

Kontakta Niklas Fogdestam, skogsbruksutvecklare och certifieringsansvarig på Sydved, om du har frågor om FSC eller PEFC.

Alternativt maila information@sydved.se för vidare förmedling till berörd enhet. Om vi får skriftliga synpunkter kring vår certifieringsverksamhet så registreras dessa i SKIA och arkiveras i minst fem år. Avsändaren ska få en bekräftelse på mottagen synpunkt inom två veckor och Sydved ska presentera ett lösningsförslag inom två månader. Avsändarens respons på lösningsförslaget ska efterfrågas och dokumenteras. Inkomna synpunkter presenteras och handläggs vid årligen återkommande revisioner.