Inspiration / Djur och natur

Rödkulla – svensk lantras med gott lynne

Med livligt temperament, gott lynne och vackert röd färg betar sig rödkullan genom livet.

Rasen, som erkändes 1912, är en av Sveriges äldsta nötkreatursraser och används både för mjölk- och köttproduktion. Utmärkande för rasen, förutom den röda färgen, är att den saknar horn.

Tidigare smålandskon

Förekomsten i västra och mellersta Sverige är känd sedan mitten av 1800-talet. Ursprunget finns i den numera utdöda gamla svenska allmogekon, även kallad smålandsko.

Försvann nästan på 1970-talet

På 1970-talet var rödkullan nära att helt försvinna och det fanns bara ett 20-tal djur kvar. Ett digert arbete med att återinföra rasen sedan dess har gjort att det idag finns över 200 registrerade besättningar. Det ger ungefär 1200 renrasiga vuxna hondjur och 400 tjurar.

Köldtåliga

Rödkullan är mycket goda betesdjur. De visar stor köldhärdighet och kan med fördel vistas ute även under den kalla delen av året.

Text: David Söderlind