Aktuellt / Senaste nytt

Distrikt Kalmar lär sig mer om kvalitetsklassning av massaved

Publicerad 2019-04-24

Inköpare, åkare och entreprenörer besökte Nymöllabruk för utbildning i den nya kvalitetsklassningen på massaved.

Den 1 augusti i sommar införs en ny kvalitetsklassning på massaved. De nya klasserna heter prima och sekunda. De nya klasserna förenklar kvalitetsbedömningen, och kvalitetskraven kopplas tydligare till industrins behov.

Samtidigt blir virkesmätningen snabbare, säkrare och mer transparent enligt Biometria. Det kommer bli ökad tolerans för fel som har mindre betydelse för industrin och skärpta gränser för fel som har stor betydelse för industrin.

För skogsägarens del är målet att övergången ska märkas så lite som möjligt.

Text och foto: Johan Olsson