Skördaren vid uppstarten på uppdraget.

Skördaren vid uppstarten på uppdraget.

Aktuellt / Senaste nytt

Fortsatt hög avverkningstakt

Publicerad 2020-03-03

Det är en stabil efterfrågan på sågtimmer och på Sydveds distrikt Hässleholm pågår slutavverkningar av grantimmer för fullt. Sågverken vill ha sina volymer, vilket är positivt, och vi kan avverka de bestånd som markägarna vill plocka ner.

I det här fallet rör det sig om ett äldre granbestånd i 75-årsåldern där vi sommaren 2019 var inne och plockade bort en del barkborreangripna träd. Men under hösten hittades återigen bruna granar.

Därefter beslutade markägaren ihop med Sydveds inköpare att det var dags att avverka beståndet innan fler träd skulle falla offer för granbarkborren.

Skotaren i färd med att lasta av ett timmerlass. Skotaren är försedd med justerbara bankar vilket gör att den på slutavverkningar kan lasta extra volym där marken tillåter tyngden.

Skotaren i färd med att lasta av ett timmerlass. Skotaren är försedd med justerbara bankar vilket gör att den på slutavverkningar kan lasta extra volym där marken tillåter tyngden.

En kulturstubbe är lämnad vid ett av många odlingsrösen, för att markera för skotaren och markberedaren att det finns en fornlämning.

En kulturstubbe är lämnad vid ett av många odlingsrösen, för att markera för skotaren och markberedaren att det finns en fornlämning.

Text och foto: Martin Ohlsson