Aktuellt / Senaste nytt

Granbarkborreveckan ska öka kunskapen inför årets skadesäsong

Publicerad 2021-04-26

De senaste tre åren har granbarkborren dödat 18 miljoner kubikmeter gran. Det motsvarar virket på ungefär 400 000 lastbilar med släp och 8 miljarder kronor i virkesvärde. Nu vill Skogsstyrelsen och projektet Stoppa borrarna öka kunskapen hos skogsägare och skogliga aktörer inför årets svärmning, och arrangerar därför Granbarkborreveckan den 3-7 maj.

– Kunskap om hur granbarkborren beter sig, när den svärmar och hur den kan bekämpas är avgörande för att vi ska kunna komma tillrätta med de omfattande angreppen. Varje enskild markägare, skogsbolag och myndigheter har ett ansvar i den här kampen, säger Kerstin Ström på Skogsstyrelsen.

Årets svärmning närmar sig

Granbarkborren behöver minst 18 grader varmt för att börja svärma, vilket innebär att årets svärmningssäsong närmar sig. Under perioden maj till september finns risk för nya angrepp och då är det som mest effektivt att bekämpa granbarkborren.

– Med Granbarkborreveckan vill vi sprida kunskap men också inspirera och skapa engagemang hos skogsägare och skogligt yrkesverksamma inför årets svärmningssäsong, säger Marco Boudreau, på Stora Enso, en av föreläsarna under veckan.

En bredd av föreläsningar och seminarier

Under Granbarkborreveckan anordnas digitala föreläsningar både dag- och kvällstid. Experter från myndigheter, skogsbolag och privata aktörer berättar om allt från grunderna i hur granbarkborren bekämpas till hur du kan ta hjälp av hundar för att upptäcka nya angrepp. En av dagarna anordnas ett seminarium där man kan ställa frågor om granbarkborre i skyddad skog och få svar direkt från myndigheternas och skogsbrukets experter.

– Vi vill erbjuda ett brett utbud av föreläsningar för att nå ut till så många som möjligt med kunskap och inspiration till fortsatt bekämpning. Det är fritt för vem som helst att koppla upp sig och lyssna till föreläsningarna och det behövs ingen föranmälan, säger Kerstin Ström.

Mer information om Granbarkborreveckan och hela programmet hittar du här.