Aktuellt / Senaste nytt

Har du koll på din skogsbilväg?

Publicerad 2021-07-06

Just nu pågår en branschgemensam satsning i Götaland där samtliga skogsbilvägar ska klassas. Sydved är ett av nio företag som är finansiär till projektet. I veckan som gick fick inköparna på distrikt Älmhult besök av Jonas Karlsson på Biometria som arbetar med vägklassningen.

I skrivande stund är ungefär halva inventeringsarbetet, som beräknas vara klart år 2023, genomfört. På distrikt Älmhult har stora delar redan inventerats och nya vägar som inventeras går att följa näst intill i realtid på Biometria biometria.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html.

Tillsammans med Jonas Karlsson fick inköparna vara med om att klassa en skogsbilväg och lära sig hur arbetet gick till. I det här fallet var det fasta hinder i kurvor och för liten radie vid vändplanen som gjorde att vägen inte uppfyllde kraven.

Har du koll på om din skogsbilväg har klassats? Vill du ha hjälp med att åtgärda bristerna som finns så att vägen uppfyller krav? Kontakta din Sydvedare!

Text och foto: Ludwig Björkman