Aktuellt / Senaste nytt

Skogskväll med tema granbarkborre

Publicerad 2019-03-14

Skogsstyrelsen arrangera träff i Jönköping tillsammans med Sydved för att diskutera hur vi tillsammans kan begränsa nuvarande angrepp och förbättra skogarnas motståndskraft när det gäller granbarkborre och hur vi kan begränsa andra skogsskador.

Temat på skogskvällen är granbarkborre och varierat skogsbruk. Det blir föreläsningar på temat samt hur vi kan begränsa andra skador på skogen från till exempel brand, storm och vilt. Under kvällen så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera dessa ämnen.

Inköpare från distrikt Jönköping kommer att närvara under kvällen för att svara på frågor om granbarkborre och skogsbruk.

Plats: Skogsstyrelsen i Jönköping, lokalen Fjället
Datum: 2019-03-26
Tid: 18.30

Vi bjuder på fika! Meddela eventuella allergier i din anmälan.

    Anmälan

  • Kontakta din Sydvedare för att anmäla dig. Sista dagen för anmälan är den 21 mars.

Välkomna!

Text: Carl Philip Sandberg Foto: Annie Svensson