Aktuellt / Senaste nytt

Markberedning ger bättre resultat för återplanteringen

Publicerad 2019-11-22

Här ser du hur stor nytta markberedning kan göra för återplantering. Lärkbeståndet till höger är markberett, till skillnad från partiet till vänster i bilden.

Här ser du ett tydligt exempel på hur stor nytta markberedning kan göra för återplantering. Det är ett Gudrun-hygge som blev planterat med lärk på Hallandsåsens södersida i nordvästra Skåne.

Av okänd anledning blev det nedre partiet, till vänster på bilden, inte markberett. Resultatet har blivit att det är ganska luckigt och med varierande dimensioner. Till höger i bilden, där det har markberetts, är det ett fint och homogent bestånd. Beståndet till höger kommer förstagallras inom cirka ett års tid.

Text och foto: Andre Gustafsson