Nytt från våra distrikt / Hässleholm

Betesskadat bokbestånd i Hörja

Publicerad 2019-11-26

Här ett bokbestånd i Hörja. Bokstammarna är bitskadade, men det har i alla fall kommit upp en bra föryngring under bokskärmen.

Trots rejält bitskadade bokstammar så har det kommit upp en bra föryngring under bokskärmen. Nu är det dags att glesa försiktigt i krontaket för att ge uppkommen bokföryngring möjlighet till utökad utbredning och fortsatt utveckling.

Det är viktigt att inte släppa på för mycket ljus. För mycket ljus ger ofta kraftig gräsinväxt som försvårar boketableringen.

Text: Oskar Nilsson

Error

This page is currently offline due to an unexpected error. We are very sorry for the inconvenience and will fix it as soon as possible.

Advice for developers and administrators:
Enable debug mode to get further information about the error.