Nytt från våra distrikt / Hässleholm

Diplomerade för spårlös avverkning

Ny diplomering av entreprenör på distrikt Hässleholm. Entreprenör ”Jobbet i Huaröd” med Krister och Timmi bakom rodret på både skördare och skotare, är nu diplomerade för spårlös avverkning.

Med metoden spårlös avverkning planeras avverkningen utifrån ett eller flera välplanerade basstråk inne i trakten, som underlättar skotningen. På så sätt minimeras risken för markskador och maskinernas effektivitet ökar. Metoden används både i gallring och slutavverkning.

Text och foto: Charlie Persson

Error

This page is currently offline due to an unexpected error. We are very sorry for the inconvenience and will fix it as soon as possible.

Advice for developers and administrators:
Enable debug mode to get further information about the error.