Aktuellt / Senaste nytt

Skogsbilvägar i Götaland inventeras – enklare hitta rätt i skogen

Publicerad 2018-09-27

Nu ska samtliga skogsbilvägar i Götaland inventeras. Korrekt information är a och o för att virkestransporter ska kunna planeras och genomföras så effektivt som möjligt, vilket gynnar både åkerier, skogsföretag och skogsägare.

​Nu ska samtliga skogsbilvägar i Götaland inventeras. Den senaste kartläggningen genomfördes senast på 1990-talet och för många skogsbilvägar är informationen idag inaktuell eller till och med felaktig, vilket leder till problem för olika aktörer.

Effektivare virkestransporter

Jonas Augustsson, logistiker på Sydved, är en av dem som varit med i gruppen som står bakom initiativet.

– Korrekt information om hur skogsbilvägarna ser ut är avgörande för att virkestransporter ska kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Det är även en säkerhetsfråga.

Han tillägger att en korrekt vägklassning också kan stimulera skogsägarna till investeringar i skogsbilvägar och leda till säkrare och effektivare transporter.

250 mil till årsskiftet

Kartläggningen startar nu i höst och leds av VMF Syd, som är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen.

– Målet är att cirka 250 mil ska ha kartlagts fram till årsskiftet, och hela arbetet beräknas pågå under en femårsperiod. Rent konkret så är det, till att börja med, fyra personer från VMF Syd och Qbera som kommer göra inventeringen ute i fält.

Nio större aktörer

Bakom initiativet står en grupp av nio större aktörer i Götaland, förutom Sydved även Bergs Timber, Derome, Holmen, JGA, Moelven, Sveaskog, Södra och Vida.

Väginformation finns idag samlad i en gemensam nationell databas hos Trafikverket. Informationen används i olika transportledningssystem av åkerier och inköpsorganisationer för att planera virkestransporterna från skogen till industrin.

VMF Syd har fått uppdraget att samla information och inventera skogsbilvägarna i Götaland efter en branschgemensam standard som beskriver exempelvis framkomlighet, vändmöjlighet och bärighet.