Aktuellt / Senaste nytt

Skogsbilvägen i fokus på utbildningsdag

Publicerad 2021-05-26

Klassning av skogsbilvägar och hur man gör bättre vägval, och på så sätt få lägre transportkostnader. Det var något av det som var i fokus på utbildningsdagen som distrikt Aspa hade med Biometria.

I slutet av maj hade inköpare på distrikt Aspa en utbildningsdag om skogsbilvägar tillsammans med Biometria och logistikavdelningen. Under dagen gick man igenom hur vägarna klassas beroende på tillgänglighet, framkomlighet, körbarhet och vändmöjligheter. Klassningen på en väg är ett viktigt underlag och information för virkesbilarnas arbete.

Kontakta din inköpare på Sydvedom du har frågor som rör skogsbilvägar!

  Fakta om skogsbilvägar

 • Vägstandard

  • Tillgänglighet: Beskriver när på året och under vilka väderleks-förhållanden som vägen kan användas. Benämns oftast som bärighet.
  • Framkomlighet: Hur vägen är dragen i terräng, kurvornas radie, vägbredd och breddökning i kurvor.
  • Körbarhet: Vilket fordon är lämpligt att köra med?
  • Vändmöjlighet: t ex vändplan, vändficka, korsning.

  Generella regler för framkomlighet

  • Körbanans bredd = den yta som är körbar med lastbil (körbanans bredd bör minst vara 3 meter bred).
  • För att undvika skador på fordon och utrustning (fri framkomlighet) får inte kraftiga grenar och dylikt som skadar lastbilen inskränka på utrymmet upp till 4,5 m över vägbanan.
  • Högre hinder (över 2 meter) som kan skada backspeglar såsom växande träd, grova grenar, stenar får ej förekomma närmare vägens mitt än 2 meter vid raksträcka.
  • I kurva ska det vara fritt från hinder 0,5 meter utanför minsta körbanebredd.

  Här kan du läsa mer fakta om skogsbilvägen

Gruppen avståndsmäter och tar fram anslutningsvinkel för att få fram svängmöjlighet till anslutande väg.

Gruppen avståndsmäter och tar fram anslutningsvinkel för att få fram svängmöjlighet till anslutande väg.

Gruppen går igenom en vändplans utformning. Sammanfattat ska den vara ovalutformad och likna en glödlampa. Minsta radien för begränsad vändmöjlighet med lastbil med släp är 11 meter.

Gruppen går igenom en vändplans utformning. Sammanfattat ska den vara ovalutformad och likna en glödlampa. Minsta radien för begränsad vändmöjlighet med lastbil med släp är 11 meter.

Text: Hanna Lindberg