Aktuellt / Senaste nytt

Udda träd

Publicerad 2019-09-02

Ibland händer det, när vi är ute och tittar på skog eller planerar för skogliga åtgärder, att vi stöter på träd som avviker från det normala. Det kan till exempel handla om ovanligt gamla eller grova träd. Ovanliga trädslag, namngivna träd, hamlade träd eller träd med ristningar i barken. Många gånger är det stolta skogsägare som vill visa upp sina udda träd som de är extra rädda om. Här visas några exempel på träd som har ett annorlunda växtsätt.

Text och foto: Magnus Eriksson