Aktuellt / Senaste nytt

Skogsdagar – Tema skogsskador med fokus granbarkborre

Publicerad 2019-03-11

Skogsstyrelsen bjuder tillsammans med skogsbranschen in till skogsdagar i Korrö den 15 och 16 mars. Temat för dagarna är skogsskador, och du får information om hur vi kan hjälpas åt att begränsa pågående granbarkborreangrepp. Sydved är på plats med inköpare från distrikt Älmhult och Kalmar.

När? 15 och 16 mars
Tid? Kl. 10:00– 16:00
Plats? Korrö (se karta)

Granbarkborreangrepp

Välkommen till skogsdagar där du får information om hur vi kan hjälpas åt att begränsa pågående granbarkborreangrepp. Du får också kunskap om hur du kan förbättra skogarnas motståndskraft på lång sikt, både när det gäller skadeinsekter och andra skador som till exempel storm, brand och viltbete. Ove Arnesson har bred erfarenhet av granbarkborrefrågor och kommer ha föreläsningar om ämnet. Träffa även Snifferdogs som kommer ha uppvisningar hur granbarkborreangrepp hittas med hjälp av hund.

Genomförandet av skogsdagarna är en kraftsamling tillsammans med skogsnäringen och flera andra aktörer. Stationer som kommer vara med på skogsdagarna är projektet ”Mera tall”, ståndortsanpassning, viltfrågor, virkesfrågor, effektivitetsvinster med drönare, skogsbrand, hyggesfritt skogsbruk, traditionella skogliga åtgärder, information om granbarkborreangrepp i reservat och andra skyddade områden.

Läs ännu mer om evenemanget på Facebook.

Text: Johan Olsson