Skogsbruk / Gallring

Brandfara i skogen?

Publicerad 2019-02-15

För att minska risken med bränder kopplat till skogsarbete så arbetar Sydved aktivt med att förebygga brand. Det senaste året har därför maskinförare och andra involverade på Sydved genomgått en webbutbildning. Utmaning nummer ett är att inse när det verkligen är stor fara för brand – och agera därefter.

​Längre torrperioder, utan nederbörd och med låg luftfuktighet, ökar risken för bränder i skogen. Storbranden i Västmanland 2014 har gjort att risken för skogsbrand kommit mer i fokus för alla som är verksamma inom skogsbruk.

På Sydved ska alla maskinförare och andra som är involverade löpande utbildas i förebyggande brandskyddsarbete. Utbildningen görs via webben och baseras på branschgemensamma riktlinjer.

Brandrisken mäts i en skala på 1 till 5E, där 5E är extremt hög risk. Till att börja med så handlar det om att förstå när det är hög brandrisk, och att man då följer instruktionerna.

Vid skogsbrandrisk 4 eller högre ska allt maskinarbete i skogen ske utan kedjor och band.

Vid all avverkning är det viktigt att tänka på detta

 • Se till att räddningskoordinater alltid finns tillgängliga.
 • Var speciellt uppmärksam vid körning på steniga objekt.
 • Kontrollera att brandskyddsutrustning finns tillhands och är i ordning.
 • Svets eller vinkelslip får inte användas i skogsmark.
 • Försök köra nattetid för att utnyttja daggen.
 • Se till att tillfartsvägarna är framkomliga om det skulle behövas en räddningsinsats.

Mars 2018

  Appen Brandrisk ute

 • Appen ger tydliga prognoser för hur brandrisken ser ut i dag och hur den kommer utvecklas under
  de närmsta dagarna.

  Finns både för iPhone och Android.

Text: Annsofie Öhman