Skogsbruk / Gallring

Gallra rätt och minska risken för stormskador

Publicerad 2019-02-20

När du gallrar i rätt tid och på rätt sätt minskar du risken för stormskador i beståndet.

Förstagallringen ska göras tidigt och relativt hårt; omkring 35 procent inklusive uttag i stickväg. De närmaste åren efter en gallring finns en ökad risk för stormskador, men inom några år efter en gallring i unga bestånd ökar motståndskraften eftersom rotsystem och stammar snabbt växer till sig.

Senare gallringar 20-25 procent

Senare gallringar ska göras svagt; omkring 20–25 procent. Bestånd som domineras av gran ska inte gallras alls under den senare fjärdedelen av beståndets växttid.

Ökad risk vid äldre skog

Det finns en ökad risk för stormskador vid gallring i äldre skog, det vill säga när medelhöjden på beståndet är mer än cirka 22 meter.