Skogsbruk / Plantering

Tips & råd för dig som höstplanterar

Publicerad 2019-01-29

Hann du inte med planteringen i våras? Ingen fara, på de flesta granmarker kan man plantera både under hösten och våren. Här ger vi dig några tips på hur du lyckas med planteringen.

Det går att plantera från augusti tills det blir tjäle, beroende på vilken typ av planta man väljer. Höstplantering ger bra förutsättningar för god rottillväxt och snabb etablering. Plantorna står beredda att börja växa direkt på våren.

På marker där det brukar vara försommartorka är det ofta bättre med höstplantering. Men undvik höstplantering på finjordrika eller fuktiga marker, på grund av risken för uppfrysning.

Det vill säga när marker som håller mycket vatten fryser och tjälen lyfter upp plantor som inte hunnit rota sig.

I värsta fall lyfts plantan upp helt och hållet så att den är liggande på marken när våren kommer.

  • Markberedning förbättrar växtmiljön för den nya skogen. Klimatet blir gynnsammare och konkurrensen från hyggesvegetationen minskar. Fler plantor kommer också klara sig från snytbaggens gnag.
  • Använd större plantor ju kraftigare hyggesvegetationen är.
  • Plantera så snart som möjligt efter det du fått plantorna.
  • Välj planteringspunkt med omsorg för att öka tillväxten.
  • Använd snytbaggeskydd vid behov.

Kontakta din Sydvedare om du vill beställa plantor eller vill veta mer om vilken typ av planta som passar bäst på just din mark.

Foto: Ludwig Björkman