Skogsbruk / Skogsbränsle

Därför ska grotvältorna placeras vid bilväg

Publicerad 2018-06-28

​Det finns många fördelar med att lägga grotvältorna vid bilväg redan vid risskotningen.

En är att risken för körskador minskar eftersom risskotningen oftast sker under den torrare delen av året; vår och sommar.

Dessutom är en välta som är placerad vid bilväg åtkomlig för lastbilshugg och grotbilar, som är mobila och flexibla system, som inte kräver förplanerade rutter på samma sätt som för terränghuggarna.

Flisen efterfrågas framförallt under vintern, och vältor som ligger vid bilväg är i större utsträckning tillgängliga vid sämre väderlek. Blöta vintrar är det svårt att komma åt vältor som är placerade ute på hygge. Det är olyckligt, då det gör att fint material blir liggande längre än nödvändigt.

Redan idag är största andelen av alla vältor placerade vid bilväg och målet är att den andelen ska öka.