Skogsbruk / Skogsbruksplan

Med skogsbruksplanen mot dina drömmars skog

Publicerad 2019-08-29

Vill du utveckla naturvärdena på din fastighet, gynna jakten eller är det ekonomisk produktion som är viktigast för dig? En skogsbruksplan är ett smart sätt att skaffa sig full koll på sin skog och samtidigt få en plan för hur den ska skötas så att den utvecklas i önskvärd riktning.

En aktuell skogsbruksplan är ett ovärderligt verktyg för den som vill bedriva ett aktivt skogsbruk. Det menar Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved.

– Du får en översikt av skogen och en plan för hur de olika bestånden på fastigheten ska skötas. Det blir lättare att göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Om man inte har en tydlig plan för skötseln är det lätt hänt att man väntar för länge med till exempel röjning och gallring. Ofta gör planen att man bedriver ett mer aktivt skogsbruk, vilket är ekonomiskt gynnsamt.

Åtgärder och kartor

Huvuddelarna i skogsbruksplanen är; fakta om fastigheten, åtgärdsförslag och kartor. I faktadelen får man en översikt av bland annat arealer, virkesförråd, trädslagsfördelning och åldersklasser.

– Det går också att se om det finns behov av någon skoglig åtgärd, som plantering, röjning, gallring eller föryngringsavverkning för något av bestånden, säger Anders Ehrenström.

Åtgärdsdelen är uppdelat i mål, skötsel och åtgärder, både för produktion och naturvård. För varje bestånd finns sedan förslag på lämpliga åtgärder under den närmaste tioårsperioden; till exempel plantering, röjning eller gallring.

Han tillägger att skogsbruksplanen också är grunden för att kunna bedriva ett certifierat skogsbruk, enligt FSC® och PEFC.

Det blir lättare att göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Om man inte har en tydlig plan för skötseln är det lätt hänt att man väntar för länge med till exempel röjning och gallring.
Anders Ehrenström

Enkelt skaffa en plan

Och hur går man tillväga om man vill skaffa sig en skogsbruksplan?
– Börja med att kontakta din Sydvedare. En planläggare tar sig sedan an uppdraget. Fastigheten inventeras och dokumenteras och i samråd med inköparen och skogsägaren så tas ett åtgärdsförslag fram. Sedan får man materialet i en pärm, eller så kan man få det digitalt för webben om man registrerat sig på Min skog. Nu går det också att se skogsbruksplanen i sin telefon om man har en smartphone. Snabbt och enkelt!