Skogsbruk / Skogsskador

Snytbaggeskydd: mekaniska skydd ersätter kemisk behandling

Publicerad 2019-01-09

Har du en FSC® (C015573)-certifierad fastighet? Kom då ihåg att 2018 är sista året som det är tillåtet att sätta kemiskt behandlade plantor.

Skälen till att inte använda kemikalier är flera; framför allt handlar det om spridning av kemiska preparat i naturen. Till exempel kan fåglar drabbas när de äter insekter som har fått i sig preparaten. Dessutom ställer det högre krav på arbetsmiljön när man planterar kemiskt behandlade plantor.

Alternativen till kemikalier är bland annat vaxbehandling, Conniflex (ett preparat med finkornig sand som skydd) och Woodcoat (skyddar med hjälp av finkornig sand). Woodcoat kan man även
använda vid behandling i fält. Skydden har använts under flera år med gott resultat, vilket betyder att man med tanke på snytbaggeproblematiken kan fortsätta bedriva ett fsc-certifierat skogsbruk.

För skogsägare som enbart certifierat fastigheten enligt PEFC™ är det fortsatt tillåtet med kemisk behandling. Lycka till med nya planteringar och för dig med FSC-certifierat skogsbruk; räds inte de mekaniska snytbaggeskydden – de fungerar bra!