Lars Gustafsson

Virkesköpare

Telefon

072-700 89 90

Kämpevägen 17
553 02 JÖNKÖPING

Distrikt

Jönköping

Geografiska platser

Byarum-Bondstorp, Skillingaryd, JKPG Kristina-Lj, Huskvarna, Hakarp, Skärstad-Ölmstad, Lekeryd, Rogberga-Öggest., Barnarp, Ödestugu


En kontakt för ditt skogsbruk

Din Sydvedare är din kontakt på Sydved. Han eller hon arbetar med hela kedjan från första kontakt till affär, avverkning och fullgjort kontrakt. Sydvedaren bor ofta inom sitt ansvarsområde och har mycket god kännedomen om lokala förhållanden.

Kostnadsfri skoglig rådgivning

Kontakta gärna din Sydvedare för kostnadsfri skoglig rådgivning. Via telefon, e-post eller Min skog på sydved.se. Du kan fråga om allt från föryngring till föryngringsavverkning och lite till.