Skogsbruksutvecklare sökes till Sydved

Vill du jobba som skogsbruksutvecklare på Sydved? Du blir då en del i teamet för skogsbruk som tillsammans driver och utvecklar skogsbruksfrågor inom hela företaget.

Skogsbruksutvecklarna är nyckelpersoner i Sydveds arbete för ett aktivt och hållbart skogsbruk. Om du är rätt person, erbjuder vi anställning vid ett av landets mest intressanta skogsföretag med en härlig arbetsgemenskap. Teamet rapporterar till VD.

Driva och leda projekt

Dina viktigaste uppgifter är att:

  • Delta i arbetet med att driva utveckling och utbildning inom skogsbruksrelaterade frågor.
  • Samordna miljö- och certifieringsarbetet i praktisk drift.
  • Fungera som stöd till respektive distriktschef i arbetet med produktivitetsfrågor genom styrning och uppföljning av verksamheten.
  • Delta i distriktens dialog och förhandling med entreprenörerna för att hitta gemensamma och rationella lösningar.

Resultatinriktad och kreativ

Vi tror att du har en högre skoglig utbildning med erfarenhet av skogligt arbete. Arbetet ställer höga krav på din förmåga att driva och leda projekt. För att nå framgång i ditt arbete ska du vara lyhörd och vara bra på att samarbeta. Som person är du engagerad, resultatinriktad, kreativ och har lätt för att entusiasmera andra människor.

Stationeringsort är Sydveds huvudkontor i Jönköping. I samband med anställningen kommer vi överens om när du börjar din tjänst.

Vill du veta mer?

Kontakta VD Lars Gabrielsson, tel. 070-267 90 39 eller skogbruksutvecklare Anders Ehrenström, tel. 070-552 49 29. Välkommen med din ansökan senast 7 maj 2019 till: ann-carin.torkelsson@sydved.se