Kunskap
Artikelbild

Lövandel och lövskog

​Lövandel

Efter röjning och gallring eftersträvas, beroende på förutsättningarna, en lövandel på minst tio procent.

Syftet är att den generella hänsynen tillsammans med de lövträd som sköts för virkesproduktion ska uppgå till minst tio procen av antalet i kommande slutavverkningsbestånd.

Lövträdsandelen inkluderar även löv i angränsande miljöer. Trots detta innebär det i vissa fall att man vid röjningen måste prioritera löv framför barr.

Naturvårdsnytta
Ett flertal rödlistade arter gynnas av ett ökat inslag av löv i barrdominerade skog. Särskilt viktigt är lövinslag för fåglar, insekter och fladdermöss som alla gynnas av mer löv i skogslandskapet.

Ett exempel på en lövgynnad fågelart är mindre hackspett som är helt beroende av lövträd för sitt födosök, inriktat mot insektslarver som hackas ut från döda grenar på levande lövträd eller som plockas i lövverket.

Lövskog 

Ädellövskog föryngras normalt under högskärm genom selektiv avverkning eller genom luckhuggning. Naturligt lövdominerade fuktiga marker sköts så att man behåller lövdominans.

Gnorimus nobilis Ädelguldbagge Bl Sölvesborg.JPG
Ädelguldbagge

Naturvårdsnytta

Ädellövskog
Cirka 1 procent av Sveriges skogsareal utgörs av ädellövskog, ändå är drygt hälften av alla rödlistade skogslevande arter knutna till ädla lövträd.

En del arter lever direkt på träden, medan andra är beroende av beskuggning och förnafall från lövträden. Det är framförallt de riktigt gamla ädellövträden (äldre än 150 år) som är viktiga för de trädlevande arterna.

Särskilt viktiga miljöer på träden är stamhåligheter med mulm, en blandning av insekters gnagmjöl, murkna vedbitar, gamla fågelbon och annat organiskt material. Mulmen har en isolerande verkan och ger ett stabilt mikroklimat.

Ett exempel på en art som utvecklas främst i ihåliga, grova, levande ädellövträd, särskilt i ekar är läderbaggen. Förekomst av läderbaggen kan sägas vara en bra indikatorart för en även i övrigt artrik och skyddsvärd mulmfauna. Andra sällsynta arter som främst hittas i ihåliga ekar är gulbent kamklobagge, kardinalfärgad rödrock, mulmknäppare, ädelguldbagge och svart guldbagge.

Dela gärna artikeln

Är du skogsägare?​

Sydved köper virke av dig som äger skog i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig service och rådgivning.

Jag vi​​​ll ...​​

Nyheter Skogssverige 

Hämtar in feed...

Fler nyheter via RSS​​​​​​

Just nu på Sydved.se

Virkesköpare till distrikt Falköping: Vill du bli en Sydvedare?

Sydved satsar framåt och söker nu två virkesköpare till områdena kring Tidaholm och Borås, inom distrikt Falköping.
Föryngringsavverkning av tall

Föryngringsavverkning av tall

När cirkeln ska slutas och en tallskog föryngras måste man börja med att välja föryngringsmetod. Du väljer då mellan naturlig föryngring, frösådd eller plantering av täckrotplantor. Avvecklingen av tallbeståndet anpassas sen därefter.
Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus i decembermörkret.
Skogskväll i Skavböke bygdegård

Marknad och biokomposit på skogskväll i Skavböke bygdegård

I veckan som gick anordnade Swedbank en skogskväll i Skavböke bygdegård strax norr om Oskarström. Sydved var på plats och informerade om både biokomposit och om läget på marknaden.
Skogsbränsle från liten avverkning värmer 3 - 4 villor

Skogsbränsle från liten avverkning värmer 3-4 villor

Fler och fler skogsägare tar ut grot, grenar och toppar, när de slutavverkar i sin skog. En förhållandevis liten avverkning kan ge en stor mängd energi.

2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland.

Skogsstyrelsen: 2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland

Efter den torra sommaren har granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Det visar resultaten från inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. Omfattningen är med god marginal den största som någonsin mätts upp i en inventering i Götaland och därför är det nu viktigt att skogsägarna agerar för att begränsa skadorna.
Morgonen gryr på älgpasset i Harshult

Distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning

Sydveds distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning, i Jönköpings län och södra delarna av Östergötland. Arbetet i området avser både slutavverkning och gallring.
Älggulasch med rönnbär, timjan och kummin

Älggulasch med rönnbär, timjan och kummin

​En bra gryta som alltid går hem. Precis som en traditionell gulasch smakar den här rätten mycket kummin, men den har också smak av rönnbär, rökt paprika och timjan. Servera med en klick krämigt och ett långjäst bröd.

Aktivt 4-17 omslag_Sida_01.jpg

Nygallrat med produktionsfokus och mat för jakten

Bläddra i Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk, och få  fakta och inspiration till ett aktivt skogsbruk.

Nyheter nära dig

Hämtar in nyheter...

Fler nyheter​​​​​​

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

​Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Vill du jobba på Sydved?
Snart en ny Ecolog 574 i skogarna kring Hultsfred

Snart en ny Ecolog 574 i skogarna kring Hultsfred

Persson Skog & Trädgård i Virserum har investerat i en ny allroundskotare, en Ecolog 574. Det är en skotare som passar utmärkt till både gallring och slutavverkning.
Fakta miljö och naturvård

Fakta miljö och naturvård

​Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion.

Planera för vårplantering

Förberedelser inför vårens planteringar

Förberedelserna inför vårens planteringar är igång. Markberedarna kör så mycket de bara kan för hinna med alla hyggen som skall planteras till våren.
Skogshare

Skogshare

​Skogsharen är skogens sprinter och kan komma upp i hastigheter på 70 km/h om en fara hotar. Bäst trivs skogsharen i gran- eller björkskogar med växlande vegetation, där den kan få både föda och skydd mot sina fiender.

Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Skogslandet Sverige

Skogslandet Sverige

Vi bor i ett land med mycket skog. Halva Sveriges landyta, det vill säga runt 23 miljoner hektar är skog. Det finns ca privata 328 000 skogsägare i Sverige som tillsammans äger ca 12 miljoner hektar, den andra halvan ägs av skogsbolag och staten.

Artikelbild

Byggnadsvård – hämta materialet från din egen skog

​Trä är byggnadsmaterialet för alla tider – och byggnadsvårdarens bästa vän. Nya träfiberbaserade isoleringsmaterial gör det lätt att renovera smart och hållbart. Och brädorna till panel och golv hämtas förstås ur egen skog. Det är lättare än du tror!

Film om gallring

​En viktig åtgärd i skogen är att gallra. I filmen berättar Sydveds skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström om vilka fördelar det finns med att gallra och hur Sydved arbetar för att hålla inköpare och maskinförare uppdaterade i området.