Sydved.se / Ett aktivt skogsbruk / Skog och framtid / Ljus framtid för skogsstudenter
Kunskap
Ljus framtid för skogsstudenter

Ljus framtid för skogsstudenter

Stark konjunktur. Satsande industri. Ökad produktionskapacitet. Stora pensionsavgångar. Faktorer som tillsammans talar för att framtiden för dig som väljer en utbildning med skoglig inriktning är ljus. Attraktiva jobb på innovativa företag med etablerade varumärken väntar.

Runt 200 000 jobb skapas direkt eller indirekt i skogsbranschen och produkterna från skogen är Sveriges största exportkälla. Svensk skogsindustri investerar just nu i utveckling och nya produktionslinjer. Produkter som inte efterfrågas ersätts med nya. Närheten till den unika, starka nordiska barrfibern och kvalitetstimmer ger konkurrensfördelar. I avverkningsskogen snurrar hjulen snabbt.

Ropar efter utbildad arbetskraft

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och möbelföretagen (TMF), beskriver en arbetsmarknad som ropar efter arbetskraft.

– Många av företagen har svårt att rekrytera eftersom det är brist på personer med rätt utbildning.

En undersökning som Prognoscentret gjort på uppdrag av TMF visar att trä- och möbelindustrins totala rekryteringsbehov beräknas uppgå till närmare 8400 personer fram till år 2022. Majoriteten av dessa handlar om nya tjänster. Fyra av tio företag i undersökningen uppger att bristen på personer som är anställningsbara hindrar dem från att utöka produktionen.

Hinder för expansion

I undersökningen uppger företagen "utökad verksamhet" som den främsta anledningen till att man behöver rekrytera. Fler företag än tidigare ser behov av att anställa fler med högre teknisk utbildning.

Ökad digitalisering och en mer krävande marknad, samtidigt som många erfarna medarbetare går i pension, ställer krav på nya kompetenser. Den med eftergymnasial utbildning blir vinnare.

Stora pensionsavgångar

TMF är bara en av grenarna inom skogsindustrin som beskriver ett stort personalbehov. Sacos årliga rapport visar att jägmästare, skogsvetare och skogsmästare just nu har en balans när det gäller efterfrågan och antalet examinerade. Där beräknas dock efterfrågan på erfarna inom yrkena på sikt öka, på grund av pensionsavgångar. Arbetslösheten i dessa yrken är mycket låg, runt två procent, och beräknas fortsatt låg.

Några exempel på utbildningar inom skogsbruk, trä- och skogsindustri:

Jägmästarprogrammet

SLU, Umeå, 5 år, 300 högskolepoäng

De tre första åren läser du grundkurser med vissa inriktningskurser i t ex fördjupad kemi, ekonomi eller skogshushållning. Sedan fördjupning i ett huvudämne. De två sista åren
fördjupning inom skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter. Exempel på yrken: Chef/specialist inom skogsskötsel, virkesaffärer, skoglig planering,
råvaruförsörjning.

Skogsmästarprogrammet, SLU

Skinnskatteberg, 3 år, 180 högskolepoäng

Yrkesinriktat där de två första åren blandar teori och praktiska övningar. Det sista året väljer du en inriktning inom t ex skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik, naturvård. Exempel på yrken: Virkesinköpare, planläggare, inspektor, skogskonsulent.

Skogsteknikerprogrammet

Gammelkroppa skogsskola, 2 år, 120 högskolepoäng
En yrkesinriktad utbildning som bl a innehåller skoglig baskurs, ekologi, skogshushållning, ekonomi och ledarskap. Exempel på yrken: drivningsledare, virkesinköpare, planerare, inspektor, skogskonsulent.

Biologi och miljövetenskap, SLU

Uppsala, 3 år, 180 högskolepoäng
Som biolog och miljövetare får du kunskaper om bl a organismer, ekosystem, kemi, mark och vatten. Hållbarhetstänket finns alltid med dig. Exempel på yrken/arbetsuppgifter:
Miljöpåverkan på mark och vatten, riskbedömningar, miljöledning på företag. beskrivning av miljökonsekvenser vid olika ingrepp och anläggningar i natur och samhälle.

Skogskandidatprogrammet, Linnéuniversitetet

3 år, 180 högskolepoäng (distans)
Syftet är att förbereda för yrken inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Utifrån ämnet skogs- och träteknik, ges kurser inom skogsproduktion, skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle, träets användning, organisation och ledarskap samt inköp och försäljning. Exempel på yrken: Alltifrån skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete
inom sågverksindustri.

Skog och träteknik, Linnéuniversitetet

3 år, 180 högskolepoäng
Du lär dig om hur man sköter skogen, och hur skogskötseln påverkar kvaliteten på virket från skogen. Analyser av hur materialet trä är uppbyggt och hur virkesråvaran förädlas, bearbetas och
slutbehandlas. Du får också kunskaper om ekonomistyrning, marknadsföring, logistik och organisation. Exempel på yrken: Din blivande arbetsplats kan vara företag som köper och
säljer skogsråvara, biobränsleleverantörer, sågverk, hyvlerier, husfabriker, möbelindustri,
skivtillverkare, golvindustri, tillverkare av inredning och byggvaruhandlare.

Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik, Umeå universitet

5 år, 300 högskolepoäng
De två första åren läser du bl a grundläggande matematik och lär dig hur celler fungerar med fokus på bioteknisk användning. Tredje året studerar du celler och organismer samt lär dig hur gener styr livsprocesser och samspelar med miljön. År 4 och 5 profilerar du dig mot bioinformatik,
medicinsk bioteknik eller växtbioteknik Exempel på yrken: Som civilingenjör i bioteknik kan du t ex arbeta med forskning, utveckling och förädling av skogsindustrins produkter.

Industridesign med profilering mot material baserade på skogsråvara, Högskolan i Gävle

3 år, 180 högskolepoäng

Programmet ger breda kunskaper inom design, material och hållbarhet. Det finns kopplingar till forskning inom nya material, främst skogsråvarubaserade material, samt till hållbar design för ett
uthålligt samhälle. Exempel på yrken: Arbeta som egen konsult med uppdragsgivare från
olika branscher, som anställd industridesigner i företag

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik (med fördjupning massa- och pappersteknik),
Karlstad universitet

5 år, 300 högskolepoäng

Kurser i kemi och matematik ger grund för de mer tillämpade kemitekniska kurserna under år två och tre. De sista två åren knyts utbildningen till forskningen och kan handla om produkter från skogen som papper, biomaterial eller bioenergi. Exempel på yrken: Som civilingenjör kan du sikta mot arbetsuppgifter som teknisk specialist, generalist eller mot uppdrag där någon form av
arbetsledning ingår. Vanligtvis växla mellan olika roller och arbetsuppgifter inom t ex utveckling, produktion och marknadsföring.

Yrkesutbildningar (YH) inom skogsbruk, trä- och skogsindustri)

Skogsbrukstekniker, Alfta skogstekniska utbildning eller Stora Segerstad och Värnamo yrkeshögskola

3 terminer, 300 YH-poäng
Som skogsbrukstekniker har du praktiska och teoretiska kunskaper om skog och tekniken som används för att bruka den. Exempel på yrken: Du får kunskap och erfarenhet för att kunna arbeta som skogsmaskinförare eller med skogsvård, men du får också de kunskaper inom ekonomi och driftplanering som behövs för att kunna starta, driva och utveckla ett eget skogsföretag, t ex
inom skogsmaskinentreprenad eller skogsvårdsentreprenad. Passar även dig som vill arbeta med arbetsledning inom skogsbranschen.

Skogsplanerare, Vreta yrkeshögskola

2 terminer, 200 YH-poäng
Varvar teori och praktik inom t ex skogsskötsel och ståndsortsegenskaper, åtgärdsplanering,
företagande, skoglig datainsamling, natur-, kultur, och vattenvårdsplanering. Exempel på yrken: Du kan arbeta med att göra skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder som avverkning
och skogsvård. Du kan vara anställd eller jobba i eget företag.

Småskalig virkesförädling, Biologiska yrkeshögskolan

200 YH-poäng (halvfart, distans)
Fördjupade kunskaper om sågning, knuttimring och trämaterial. Kunskap om konstruktion och design av träprodukter. Exempel på yrken: Byggnadsvård och restaurering, nybyggnation och
konstruktion.

Trätekniker, Hammarö

4 terminer, 400 YH-poäng
Du lär dig att ta hand om en träråvara från uppdelning av stock till tillverkning av färdiga konsumentprodukter. Exempel på yrken: Inredningssnickare, säljare av trävaror, hustillverkare, CNC-operatör.

Processtekniker, Yrkeshögskolan i Karlstad

4 terminer, 400 YH-poäng
Utbildningen inriktas mot skogsindustrin och framförallt massa- och papperstillverkning.
Du lär dig bl a apparatteknik med värme- och strömningslära, automationsteknik,
service/underhåll och miljö/kvalitetsteknik. Exempel på yrken: Processoperatör eller på ett processlaboratorium.

Dela gärna artikeln

Är du skogsägare?​

Sydved köper virke av dig som äger skog i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig service och rådgivning.

Jag vi​​​ll ...​​
Just nu på Sydved.se

Virkesköpare till distrikt Falköping: Vill du bli en Sydvedare?

Sydved satsar framåt och söker nu två virkesköpare till områdena kring Tidaholm och Borås, inom distrikt Falköping.
Dags att skaffa ny skogsbruksplan?

Dags att skaffa ny skogsbruksplan?

Bästa kollen på din skog får du med en skogsbruksplan. Ett smart verktyg för dig som vill bedriva ett aktivt skogsbruk.
Vid jägarbrasan i blek decembersol

Vid jägarbrasan i blek decembersol

Dagarna blir allt kortare och det känns viktigt att ta vara på varje solglimt i december. För den frilufts- och jaktintresserade är det mycket värt att kunna fånga dagen och njuta av en stunds småviltsjakt nu när jakten på högvilt börjar klinga ut.
Udda träd i skogarna kring Kalmar

Udda träd i skogarna kring Kalmar

​Ibland händer det, när vi är ute och tittar på skog eller planerar för skogliga åtgärder, att vi stöter på träd som avviker från det normala.
Föryngringsavverkning av tall

Föryngringsavverkning av tall

När cirkeln ska slutas och en tallskog föryngras måste man börja med att välja föryngringsmetod. Du väljer då mellan naturlig föryngring, frösådd eller plantering av täckrotplantor. Avvecklingen av tallbeståndet anpassas sen därefter.
Skogsbränsle från liten avverkning värmer 3 - 4 villor

Skogsbränsle från liten avverkning värmer 3-4 villor

Fler och fler skogsägare tar ut grot, grenar och toppar, när de slutavverkar i sin skog. En förhållandevis liten avverkning kan ge en stor mängd energi.

2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland.

Skogsstyrelsen: 2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland

Efter den torra sommaren har granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Det visar resultaten från inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. Omfattningen är med god marginal den största som någonsin mätts upp i en inventering i Götaland och därför är det nu viktigt att skogsägarna agerar för att begränsa skadorna.

Distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning

Sydveds distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning, i Jönköpings län och södra delarna av Östergötland. Arbetet i området avser både slutavverkning och gallring.
Älggulasch med rönnbär, timjan och kummin

Älggulasch med rönnbär, timjan och kummin

​En bra gryta som alltid går hem. Precis som en traditionell gulasch smakar den här rätten mycket kummin, men den har också smak av rönnbär, rökt paprika och timjan. Servera med en klick krämigt och ett långjäst bröd.

Aktivt 4-17 omslag_Sida_01.jpg

Nygallrat med produktionsfokus och mat för jakten

Bläddra i Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk, och få  fakta och inspiration till ett aktivt skogsbruk.

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

​Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Vill du jobba på Sydved?
Fakta miljö och naturvård

Fakta miljö och naturvård

​Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion.

Skogshare

Skogshare

​Skogsharen är skogens sprinter och kan komma upp i hastigheter på 70 km/h om en fara hotar. Bäst trivs skogsharen i gran- eller björkskogar med växlande vegetation, där den kan få både föda och skydd mot sina fiender.

Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus i decembermörkret.
Skogslandet Sverige

Skogslandet Sverige

Vi bor i ett land med mycket skog. Halva Sveriges landyta, det vill säga runt 23 miljoner hektar är skog. Det finns ca privata 328 000 skogsägare i Sverige som tillsammans äger ca 12 miljoner hektar, den andra halvan ägs av skogsbolag och staten.

Morgonen gryr på älgpasset i Harshult

Film om gallring

​En viktig åtgärd i skogen är att gallra. I filmen berättar Sydveds skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström om vilka fördelar det finns med att gallra och hur Sydved arbetar för att hålla inköpare och maskinförare uppdaterade i området.

Artikelbild

Byggnadsvård – hämta materialet från din egen skog

​Trä är byggnadsmaterialet för alla tider – och byggnadsvårdarens bästa vän. Nya träfiberbaserade isoleringsmaterial gör det lätt att renovera smart och hållbart. Och brädorna till panel och golv hämtas förstås ur egen skog. Det är lättare än du tror!