Sydved.se
Möt Sydved
Artikelbild

Stor brandriskfara efter långvarig torka

Efter en osedvanligt lång torkperiod är risken för brand i skog och mark mycket stor. Bränder av större eller mindre omfattning har blossat upp på många ställen inom Sydveds verksamhetsområde i Götaland.

​Bilden ovan visar ett område från västra Ljungby kommun omfattande ca 2 hektar där branden härjade i en mosskant.

Sydved bedriver tillsammans med sina entreprenörer ett systematiskt brandskyddsarbete för att minimera riskerna för att brand ska uppstå i samband med skogsarbete.

Sydveds brandskyddspolicy säger:

"Inom Sydved bedriver vi ett aktivt brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet samt skyldighet att påverka.

Vi ska effektivt arbeta för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud."

Denna policy gäller alla som utför arbete på Sydveds uppdrag.

Med hjälp av dagens smarta telefoner kan man antingen ladda ner en app eller gå in på SMHI på  för att uppdatera sig om vilken brandrisk som råder.

Skogsbrandrisken bedöms i en skala från 1, mycket liten brandrisk, till 5E, mycket stor brandrisk, extremt torrt.

Vid skogsbrandrisk 4 eller högre gäller följande rekommendationer:

 • Ingen markberedning utförs (gäller 5 och 5E).
 • Körning utan kedjor/band. Gäller framför allt steniga objekt.
 • Tillse att räddningskoordinater finns lätt tillgängliga.
 • Säkerställ att brandskyddsutrustning fungerar.
 • Ingen användning av svets eller vinkelslip i skogsmark.
 • Släck fimpar efter rökning.
 • Lämna inget krossat glas i terräng.
 • Försök köra nattetid för att utnyttja ev dagg.
 • Upprätta "släckdepå"  med ruskor, vatten och kannor.
 • Siste man från avverkningsområdet kontrollerar en extra gång så det inte brinner.
 • Säkerställ så att utfarts-/tillfartsvägar ej är blockerade.
 • Börja ev arbetet med att skörda/skota en brandgata mitt genom avverkningen om den är stor.

 

​Brandrisk anges i en skala från 1 till 5


1: Mycket liten brandrisk

2: Liten brandrisk

3: Normal brandrisk

4: Stor brandrisk

5: Mycket stor brandrisk

5E: Mycket stor brandrisk, extremt torrt

Dela gärna artikeln

Just nu på Sydved.se
Se upp för granbarkborren i vår!

Se upp för granbarkborren i vår!

Allt tyder på att vi under 2019 får hantera omfattande angrepp av granbarkborren i södra Sverige. Nu är barkborrarna invintrade, men för att ligga steget före och kunna agera snabbt i vår kan du som skogsägare redan i vinter kartlägga områden i din skog där du upptäckt angrepp av barkborren.

Virkesköpare till distrikt Falköping: Vill du bli en Sydvedare?

Sydved satsar framåt och söker nu två virkesköpare till områdena kring Tidaholm och Borås, inom distrikt Falköping.
Sydved söker affärsdriven virkeschef

Sydved söker affärsdriven virkeschef

Sydveds virkeschef går efter många år på företaget i pension efter sommaren 2019. Vi söker nu hans efterträdare. Rätt person ges en utvecklande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten vid ett av landets mest intressanta skogsföretag.
Julgranen, en riktigt grann ljusspridare.

Julgranen – från granruska till pyntad prydnad

​En grann ljusspridare. Förr var den ett tecken på julens ankomst och ett skydd mot onda krafter. Traditionen med julgran är djupt rotad hos oss svenskar och många av oss skulle inte kunna tänka sig en jul utan pyntad gran. Kan du historien om julgranen?

Dags att skaffa ny skogsbruksplan?

Dags att skaffa ny skogsbruksplan?

Bästa kollen på din skog får du med en skogsbruksplan. Ett smart verktyg för dig som vill bedriva ett aktivt skogsbruk.
Julbocken – föregångare till tomten

Julbocken – föregångare till tomten

Julbocken har en lång tradition i svenskt julfirandet och förekom förr i tiden i olika skepnader under juletid.

Saffransbiscotti

Biscotti med smak av saffran

​Biscotti, den italienska skorpan, har blivit en svensk klassiker. Passar utmärkt till glöggen!

Kura skymning i vinter

Kura skymning i vinter

​Att "kura skymning" är en gammal nordisk tradition som är lätt att  ta till sig även för stressade nutidsmänniskor. En stunds lugn och stillhet innan ljusen tänds och kvällens sysslor tar vid.

2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland.

Skogsstyrelsen: 2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland

Efter den torra sommaren har granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Det visar resultaten från inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. Omfattningen är med god marginal den största som någonsin mätts upp i en inventering i Götaland och därför är det nu viktigt att skogsägarna agerar för att begränsa skadorna.

Distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning

Sydveds distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning, i Jönköpings län och södra delarna av Östergötland. Arbetet i området avser både slutavverkning och gallring.
Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

​Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Vill du jobba på Sydved?
Fakta miljö och naturvård

Fakta miljö och naturvård

​Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion.

Udda träd i skogarna kring Kalmar

Udda träd i skogarna kring Kalmar

​Ibland händer det, när vi är ute och tittar på skog eller planerar för skogliga åtgärder, att vi stöter på träd som avviker från det normala.
Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus i decembermörkret.
Skogslandet Sverige

Skogslandet Sverige

Vi bor i ett land med mycket skog. Halva Sveriges landyta, det vill säga runt 23 miljoner hektar är skog. Det finns ca privata 328 000 skogsägare i Sverige som tillsammans äger ca 12 miljoner hektar, den andra halvan ägs av skogsbolag och staten.

Morgonen gryr på älgpasset i Harshult

Film om gallring

​En viktig åtgärd i skogen är att gallra. I filmen berättar Sydveds skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström om vilka fördelar det finns med att gallra och hur Sydved arbetar för att hålla inköpare och maskinförare uppdaterade i området.