Sydved.se
Möt Sydved
Tänk långsiktigt - underhåll skogens näringskretslopp

Tänk långsiktigt – underhåll skogens näringskretslopp

Vilken jordbrukare förväntar sig på att kunna skörda lika stora skördar av grödor på samma fält år efter år utan att tillföra något tillbaka till jorden som grödan kom ifrån? I jordbruket är näringskompensering lika självklart som begreppet är okänt och outnyttjat i skogsbruket. Ändå har möjligheten funnits sedan början av 90 talet och Skogsstyrelsen rekommenderar att näringskompensering ska ske vid uttag av bioenergi. Nu finns stora möjligheter att få detta utfört tack vare Stora Enso Nymölla.

​Allt virke som lämnar skogen tar också med sig en del av den i form av de näringsämnen som trädet använt sig av föra att växa. Rundved som timmer och massaved innehåller dock ytterst små mängder utan den riktigt stora andelen av de näringsämnen som träden tar upp hamnar i grenar och barr.

När grot samlas upp tas också stora mängder av näringsämnena bort från marken, som annars hade återanvänts av den nya skogen.

Förlusten av näringsämnen är även vid ett rätt utfört grotuttag så stor att nästa generation skog på marken inte växer lika bra som den gamla skogen. Tas dessutom grot ut grönt är påverkan på nästa generations skogs tillväxt ännu större.

Genom att marken har fråntagits näringsämnena har också marken försurats och erhållit ett lägre pH vilket också påverkar skogsmarken negativt och orsakar ytterligare näringsförluster i form av läckage.

"Men tack vare att vi tar ut grot finns också möjligheten till att  kompensera näringsförlusterna."

Aska en naturlig lösning

Askan från bioenergieldade värmepannor innehåller alla de så värdefulla näringsämnena som försvann med grotuttaget förutom kväve. Kväve finns det dock ett generellt överskott på i södra delarna av Sverige tack vare ett stort nedfall från luften men är också lagrad i marken och begränsar under normala förhållanden inte tillväxten på skogen.

Nymölla erbjuder möjligheten att till att nyttja brukets aska

Varje år förbränner Stora Enso stora mängder flis och ved i Nymölla bruk och detta ger en stor mängd aska som restprodukt. Istället för att lämna askan till annan användning eller deponi har Stora Enso valt att erbjuda askåterföring på skogsmark till skogsägare i närområdet. Allt i ett led i företagets hållbarhetstänk.

Projektet sker i samarbete med Askungen vital AB som sen börjar av 90 talet har utfört askspridning på skogsmark och har idag kapacitet att sprida 35 000 ton aska årligen. Deras verksamhetsområde är över hela södra Sverige upp till Örebro.

Hur går det till?

Askan sprids normalt i gallrade bestånd men kan även med fördel spridas på hyggen med små plantor eller kalytor med hjälp av en skotare utrustad med en gödselspridare. På detta sätt kan askan spridas relativt jämt över skogsmarken som möjligt och säkra en god täckning av behandlingen. Dosen aska som sprids uppgår till 3 ton per hektar och all aska som får spridas måste vara biobränsleaska. Askan får inte innehålla kemikalier eller andra föroreningar, för att undvika detta testas all aska innan den är godkänd för spridning.

Hänsynsytor och andra olämpliga miljöer som kan påverkas negativt behandlas inte, aska på fel ställe kan nämligen påverka känsliga system som till exempel rinnande vatten eller arter kopplade till magra marker negativt.

Vid planering av askspridning måste alltid ett samråd göras med Skogsstyrelsen vilket tar sex veckor.

Enligt Skogsstyrelsen rekommendationer får aska spridas max två gånger per omloppstid och med minst 20 år mellan spridningarna. Ett tätare intervall behövs inte heller då studier har visat att den positiva effekten av askan i normala fall finns kvar i över 20 år.

Mervärden från askspridning

Studier av askspridning har visat att marken ofta inte bara återtar den minskade tillväxten utan också höjer den med upp till 10 %. Hur mycket tillväxten ökar beror på hur mycket kväve som finns lagrat i marken sen tidigare. Men på torvmarker där det av naturliga skäl finns brist på alla näringsämnen förutom kväve får tillväxten sig ännu större kick uppåt.

Är du intresserad av att sprida aska på din mark?

 Ta då kontakt med din inköpare på distrikt Älmhult så hjälper vi dig!

Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild

Askungen vitals chaufför Per Unnesson sprider askan med hjälp av den specialbyggda Rottneskotaren. Varje resa tar ha med sig cirka 7 ton aska ut i skogen vilket räcker till lite mer än 2 hektar.
Många val för skogsägaren, om skötslen ska hålla i längden får man överväga att återföra näring till den mark som skördas om inte utfallet ska bli sämre för nästa generation.

Dela gärna artikeln

Just nu på Sydved.se

Distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning

Sydveds distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning, i Jönköpings län och södra delarna av Östergötland. Arbetet i området avser både slutavverkning och gallring.
Axel Salbo är ny skogshuggare på distrikt Älmhult.

Ny skogshuggare anställd hos distrikt Älmhult

Distrikt Älmhult utökar nu sitt eget lag av skogshuggare och nyanställer Axel Salbo. Sydved har under en längre tid sett en ökad efterfrågan av kompetenta skogshuggare för ädellövsavverkning från skogsägare runt om i Skåne och Blekinge. Nu kan vi ge en bättre service till alla.
Nötskrika

Nötskrika

​Nötskrikan är en skygg fågel som för det mesta håller till inne i de täta skogarna. Men dess hesa skränande brukar man kunna höra. I Skåne kallas den ibland regnkråka, då den förr sades skrika före regn.

Tomtelycka och framtidstro på Skeinge Säteri

Tomtelycka och framtidstro på Skeinge Säteri

På Skeinge Säteri hade familjen Brunnström precis genomfört ett generationsskifte när ödet drog ur proppen. I valet mellan fritt fall och hårt arbete valde Katarina Brunnström det senare och nu är livspusslet på Skeinge omlagt. Annorlunda, men lika vackert.

Äta länge, jaga lite

Äta länge, jaga lite

​På frågan varför jag jagar, blir svaret oftast; gemenskap, naturupplevelse och spänning. Fika vid en brasa och möte med vilda djur. Men man måste uppleva för att förstå. Gärna då den ursvenska jakten, äkta "bonnajakt" som jag upplevde den med Karsbo-Långarums byalag.

Checklista för distansskogsägaren

Checklista för dig som äger skog på distans

​Här får du som äger skog på distans, och kanske inte besöker din fastighet så ofta, tips på skogliga aktiviteter som det är bra att ha koll på.

Lyxigare matsäck till höstutflykten

Lyxigare matsäck till höstutflykten

​Hösten är tiden att lockas ut i skog och mark för att jaga, plocka bär och svamp, fiska eller bara vandra. Här bjuder vi på lite inspiration till matsäcken. Till exempel denna goda tonfiskrulle.

What a tree can do – skogsråvaran behövs

What a tree can do – skogsråvaran behövs!

​What a tree can do är en kort film om skogen som en del i lösningen av klimatfrågan. Filmen kommer från Stora Enso, som är en av Sydveds ägare, och visar att det framtida behovet av svensk skogsråvara är stort.

Aktivt 4-17 omslag_Sida_01.jpg

Nygallrat med produktionsfokus och mat för jakten

Bläddra i Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk, och få  fakta och inspiration till ett aktivt skogsbruk.

Nyheter nära dig

Hämtar in nyheter...

Fler nyheter​​​​​​

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

​Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Vill du jobba på Sydved?
Morgonen gryr på älgpasset i Harshult
Sydveds VD Lars gabrielsson var en av föredragshållarna på skogskvällen i Hässleholm.

Välbesökt skogskväll i Hässleholm

Torsdagen den 8 november hölls en skogskväll i Hässleholm.
Framgångsfaktorer för en lyckad slutavverkning

Framgångsfaktorer för en lyckad slutavverkning

Sakta rullar jag fram på skogsbilvägen. Och precis längs vägen ser jag Torgny Pettersson i sin skördare. Vi ska tillsammans med skogsägare Karl von Schewen och Sydveds inköpare Carl-Erik Ohlsson prata framgångsfaktorer i en lyckad slutavverkning.

Fakta skogsbränsle

Fakta skogsbränsle

​Biobränsle är ett miljömässigt uthålligt bränsle som mer och mer ersätter olja och kol för uppvärmning och elproduktion. Med stor sannolikhet kommer vi i framtiden att se en ökad efterfrågan av denna energikälla.

Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Artikelbild

Distrikt Jönköping utbildas i kultur- och miljöhänsyn

Sydveds distrikt Jönköping har i veckan genomfört en grönt kort-utbildning, för att öka kunskapen om värden i skogen som rör kultur och miljö. Utbildningen är ett krav för att kunna bedriva ett certifierat skogsbruk.
Skogen konung

Skogens konung

​En mycket ståtlig herre vilar ut i mossan. ​Denna granna tjur sågs i Härna. Kan han ha överlevt jakten?

Film om gallring

​En viktig åtgärd i skogen är att gallra. I filmen berättar Sydveds skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström om vilka fördelar det finns med att gallra och hur Sydved arbetar för att hålla inköpare och maskinförare uppdaterade i området.

Sydved söker entreprenörer för avverkning.

Sydved söker entreprenörer för avverkning

​Sydved söker entreprenörer för avverkning i främst västra Blekinge. Avverkningarbetet i området avser gallring av barr och löv samt slutavverkning.