Sydved.se
Kunskap
Artikelbild

Skogsriket Sverige

Även om regeringens handlingsplan «Skogsriket – med värden för världen» innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen uppmärksammar skogsnäringen. Skogsriket är en bra grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen – och det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Ledare

Sverige är ett skogsland! I stort sett alla svenskar har på något sätt en relation till skogen. Skogsnäringen är landets största exportbransch och det sammanlagda exportvärdet av produkterna från skogen uppgår till nästan 130 miljarder kronor. Sammanlagt arbetar över 100000 människor i näringen. De som brukar skogen eller är aktiva inom skogsindustrin är oftast medvetna om sektorns stora ekonomiska betydelse, medan andra i första hand ser skogens värde i form av möjligheterna till rekreation och friluftsliv.

Vision för skogen

Sverige har skapat en egen «svensk modell» för skogsbruk där skogsägarna ges en stor frihet under ansvar. Det innebär att varje skogsägare inom skogsvårdslagens ram har frihet att sätta upp sina egna mål för skogsbruket, men det innebär samtidigt ett ansvar för att göra rimliga avvägningar mellan de enligt lagen jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö.

För några veckor sedan presenterade regeringen genom Landsbygdsdepartementet en uppföljare till «Matriket», och den här gången handlar handlingsplanen om «Skogsriket – med värden för världen».

Skogsriket är snarare en vision för hur skogens olika värden kan utvecklas än en konkret handlingsplan. Utgångspunkten för denna är ett fortsatt långsiktigt, hållbart brukande samtidigt som de båda skogspolitiska huvudmålen uppfylls. Skogsriket har fyra grenar i form av hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Bred dialog om miljöhänsyn

Det hållbara brukandet handlar bland annat om att skogsmarkens produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och den genetiska variationen i skogen ska bevaras.

Under senare tid har skogsbrukets förmåga att leva upp till acceptabla miljöhänsyn ifrågasatts med utgångspunkt från Skogsstyrelsens uppföljningar genom så kallad polytax. Trots att fler träd lämnas på föryngringsytorna än vad lagen kräver anger polytaxuppföljningarna att miljöhänsynen vid avverkningar i alltför många fall är otillfredsställande. Eftersom dessa resultat och slutsatser inte alls överensstämmer med de ofta ambitiösa företagsinterna uppföljningarna av miljöhänsyn tyder detta på otydlighet och olika tolkningar av målbilderna för hur god miljöhänsyn ska se ut.

För att bland annat klara ut orsakerna till avvikelserna och för att gemensamt diskutera hur uppföljningssystemen kan utgöra en gemensam grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess har Skogsstyrelsen bjudit in till en bred dialog med skogssektorn. Ett bra och helt nödvändigt initiativ!

Sprida den svenska modellen

Förädling och innovation handlar om att produktionsvärdet på skogsråvaror ska öka, bland annat genom att satsa på en högteknologisk nisch som tar fram nya material från skogen. Men det handlar också om att vidareutveckla ett klimatsmart byggande genom till exempel flervåningshus och offentliga byggnader av trä. För att stärka företagandet inom sektorn utser Landsbygdsdepartementet så kallade bransch-ambassadörer. Arbetet med att förenkla alla krångliga regelverk fortsätter också.

Grenen upplevelser och rekreation handlar om att utveckla den svenska skogens unika värden i form av till exempel jakt- och viltvård, friluftsliv och sportfiske.

Med Sverige i världen vill regeringen sprida kunskap om den svenska modellen och om hållbart skogsbruk. Här har man också en konkret ambition; att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.

Även om handlingsplanen innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen med Skogsriket uppmärksammar skogsnäringen, och lägger en grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen. Det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Leif Olofsson, VD Sydved

«En konkret ambition är att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.»  

Dela gärna artikeln

Just nu på Sydved.se
Därför Sydved Ingen kan gallring som vi

Ingen kan gallring som vi

​Just nu har vi ett starkt erbjudande för din gallring. För mer informationom vilka fördelar det innebär i just din skog är du välkommen att vända dig direkt till din Sydvedare. Klicka på kartan överst på sidan så hittar du din Sydvedare.

Kunskap Ljus framtid för skogsstudenter

Ljus framtid för skogsstudenter

​Stark konjunktur. Satsande industri. Ökad produktionskapacitet. Stora pensionsavgångar. Faktorer som tillsammans talar för att framtiden för dig som väljer en utbildning med skoglig inriktning är ljus. Attraktiva jobb på innovativa företag med etablerade varumärken väntar.

Möt Sydved Gallringsdagarna i Fägrida

Skogsprat och mingel på gallringsdagarna i Fägrida

​Många stannade till i Sydveds monter på Gallringsdagarna i Fägrida, strax söder om Jönköping. Det ställdes frågor om gallring men också annat skogligt avhandlades under möten mellan skogsägare och Sydveds inköpare från distrikt Jönköping.

Möt Sydved Sydved på plats under Smålands Traktorrace i Nye

Sydved på plats under Smålands Traktorrace i Nye

​Sydved var med på årets traktorrace i Nye utanför Vetlanda. Trots blåst och tidvis regnande anslöt runt 1500 entusiaster denna dag. Många stannade också till i Sydveds monter för att prata skog.

Möt Sydved Avverkning och kulturmiljövård

Nu är det goda förhållande för avvverkning!

​Efter en sommar med mycket fokus på gallring och produktionsbegränsningar pga av torkan rullar det nu på för fullt i skogen.

Möt Sydved Artikelbild

Stort intresse för komposit på Unnaryds skogsdag

​På Unnaryds skogliga expo härom veckan visade besökare stort intresse för Sydveds monter där Anders Lundberg och Johan Hoff, från Stora Enso Hylte, visade upp en del av de produkter som kan tillverkas av den nya produkten kompositmassa.

Möt Sydved Virkesinköpare Adam Everås tillsammans med sin hund.

Adam Everås ny förstärkning som inköpare

Från början av september har vi en ny medarbetare på distrikt Hylte. Det är Adam Everås som kommer jobba som virkesinköpare, huvudsakligen i trakterna runt sin gamla arbetsplats på MAA såg.

Möt Sydved Så hittar du granbarkborren.

Så hittar du granbarkborren

​Den mycket torra och varma sommaren har gjort att granbarkborren har börjat angripa granskog i större skala, vilket är första gången sen stormarna Gudrun och Per. För att rädda virkesvärden och minska spridningen av granbarkborren krävs nu att vi sätter in åtgärder snabbt. Men först måste angreppen hittas.

Inspiration Gör en enkel höstkrans.

Gör en enkel höstkrans

​Lite tid och inspiration till höstpyssel därhemma? Då kan du göra den här vackra höstkransen av diverse material som naturen bjuder på. Enkelt, billigt, men framför allt roligt!

Kunskap Nya röjningstrenden: Skogsägarna mer på hugget

Nya röjningstrenden: Skogsägarna mer på hugget

​Sydsvenska skogsägare röjer som aldrig förr. Antalet röjda hektar per år har mer än fördubblats i Götaland de senaste 15 åren. Fortsätt så!, uppmanar Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved. ”Det är dags för alla skogsägare att hoppa på röjningståget –för det kommer att behövas!”

Inspiration Rätt rustad för höstjakten!

Rätt rustad för höstjakten!

​Vad väntar därute? Snålblåst och hällregn? Eller frost och kyla som känns i fingrar och tår. Man vet aldrig när det handlar om jakt. Så varför inte rusta sig lite extra i år? Sydved har nosat upp de senaste modellerna och materialen – för passet, strapatsrik spårning och avslappnad After Hunt.

Inspiration Hasselmus

Hasselmus

​Inte många har sett den – den nattaktiva, vintersovande och oemotståndligt söta hasselmusen. Helst vistas den i täta, snåriga buskar eller träd.

Inspiration Plocka trattkantareller och gör en krämig soppa.

Trattkantarellsoppa med ädelost

​Hittade du många trattkantareller i skogen? Då kan du göra denna underbara trattkantarellsoppa till familjen. Svampsoppan blir krämig och matig tack vare tomatpuré, grädde och ädelost som du rör ner före du serverar soppan toppad med persilja.

Möt Sydved Aktivt 4-17 omslag_Sida_01.jpg

Digital innovationskraft och unikt gallringsläge i Aktivt Skogsbruk

Bläddra och läs i sommarnumret av Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk, och få  fakta och inspiration till att bedriva ett aktivt skogsbruk.

Min skog – dina personliga sidor
Kunskap Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Vill du jobba på Sydved?
Kunskap Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Möt Sydved Följ Sydved på Instagram!

Följ Sydved på Instagram!

​Nu kan du följa Sydved på Instagram.

Kunskap Bekämpa granbarkborren med sök och plock.

Bekämpa granbarkborren med sök och plock

​Att aktivt se över granbestånden under sommarmånaderna är en viktig åtgärd för att minska risken för barkborreskador. Sök- och plockmetoden innebär att du under hela sommarperioden letar upp angripna stående stammar och snabbt ser till att avverka och frakta bort dem från skogen.

Registrera dig för Sydveds nyhetsbrev!
Möt Sydved Gallring av sitkagran i västra delarna av Halland.

Gallring av sitkagran i västra delarna av Halland

​Sitkagranen, som ursprunligen kommer från Nordamerika, har på senare tid blivit ett komplement till vanlig gran. Virket liknar granens, men är segare och starkare. Det går bra att såga till konstruktionsvirke och passar i Stora Enso Hyltes produktion av massa för atttillverja tidningspapper.

Inspiration Från ekstock till golv på Kährs i Nybro

Från ekstock till golv på Kährs i Nybro

Hos skickliga golvtillverkaren Kährs i Nybro blir vackra ekar till lika vackra golv som efterfrågas i hela Europa. Kährs är en av Europas ledande golvtillverkare och Sveriges största köpare av ektimmer.

Inspiration Så läser du trädens årsringar

Så läser du trädens årsringar

​I trädens årsringar står tiden still. Ett redskapsskjul vid en kyrka i Småland som visar sig vara Sveriges äldsta träbyggnad. Har du någon gång studerat trädets årsringar är det sannolikt för att räkna ut trädets ålder. Sydved har gått under barken på stammen.

Möt Sydved Svensk skogsindustri – en industri i världsklass

Svensk skogsindustri – en industri i världsklass

​"En lång tradition där vi successivt vässat oss, högklassig forskning och ett innovationsdriv. Det är faktorer som tillsammans gör att svensk skogsindustri håller absolut världsklass. Och investeringstakten är hög. Det indikerar framtidstro", säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna.

Kunskap Fakta röjning

Fakta röjning

Röjning innebär att man glesar ut i bestånden så att de bäst lämpade träden får större möjlighet att växa och utvecklas. Höjer kvaliteten och värdet på skogen, samtidigt som ekonomin i efterföljande gallringar förbättras.

Möt Sydved Vill du bli inköpare i östra och södra Närke?

Vill du bli Sydveds inköpare i östra och södra Närke?

​Sydved satsar framåt och söker en utåtriktad virkesinköpare i främst Kronobergs län. Inköpsområdet omfattar de östra och södra delarna av Närke.

Möt Sydved Full fart i skogen

Full fart i skogen

​Efter en besvärlig sommar är det nu åter full fart i skogen. Industrierna efterfrågar samtliga sortiment.

Möt Sydved Stora Enso investerar i nytt kompetenscentrum i Hylte

Stora Enso investerar i nytt kompetenscentrum i Hylte

​Stora Enso investerar i ett nytt kompetenscentrum och installation av nya maskiner för bearbetning av grövre fibrer för biokompositmaterialet Durasense vid anläggningen i Hylte.

Därför Sydved GDPR på Sydved

GDPR på Sydved

​I slutet av maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Här läser du om Sydved och GDPR.

Möt Sydved Vill du beställa trycksaker från Sydved?

Beställ trycksaker

Vill du beställa trycksaker från Sydved eller få en provprenumeration av Aktivt Skogsbruk?