Sydved.se
Kunskap
Artikelbild

Skogsriket Sverige

Även om regeringens handlingsplan «Skogsriket – med värden för världen» innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen uppmärksammar skogsnäringen. Skogsriket är en bra grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen – och det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Ledare

Sverige är ett skogsland! I stort sett alla svenskar har på något sätt en relation till skogen. Skogsnäringen är landets största exportbransch och det sammanlagda exportvärdet av produkterna från skogen uppgår till nästan 130 miljarder kronor. Sammanlagt arbetar över 100000 människor i näringen. De som brukar skogen eller är aktiva inom skogsindustrin är oftast medvetna om sektorns stora ekonomiska betydelse, medan andra i första hand ser skogens värde i form av möjligheterna till rekreation och friluftsliv.

Vision för skogen

Sverige har skapat en egen «svensk modell» för skogsbruk där skogsägarna ges en stor frihet under ansvar. Det innebär att varje skogsägare inom skogsvårdslagens ram har frihet att sätta upp sina egna mål för skogsbruket, men det innebär samtidigt ett ansvar för att göra rimliga avvägningar mellan de enligt lagen jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö.

För några veckor sedan presenterade regeringen genom Landsbygdsdepartementet en uppföljare till «Matriket», och den här gången handlar handlingsplanen om «Skogsriket – med värden för världen».

Skogsriket är snarare en vision för hur skogens olika värden kan utvecklas än en konkret handlingsplan. Utgångspunkten för denna är ett fortsatt långsiktigt, hållbart brukande samtidigt som de båda skogspolitiska huvudmålen uppfylls. Skogsriket har fyra grenar i form av hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Bred dialog om miljöhänsyn

Det hållbara brukandet handlar bland annat om att skogsmarkens produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och den genetiska variationen i skogen ska bevaras.

Under senare tid har skogsbrukets förmåga att leva upp till acceptabla miljöhänsyn ifrågasatts med utgångspunkt från Skogsstyrelsens uppföljningar genom så kallad polytax. Trots att fler träd lämnas på föryngringsytorna än vad lagen kräver anger polytaxuppföljningarna att miljöhänsynen vid avverkningar i alltför många fall är otillfredsställande. Eftersom dessa resultat och slutsatser inte alls överensstämmer med de ofta ambitiösa företagsinterna uppföljningarna av miljöhänsyn tyder detta på otydlighet och olika tolkningar av målbilderna för hur god miljöhänsyn ska se ut.

För att bland annat klara ut orsakerna till avvikelserna och för att gemensamt diskutera hur uppföljningssystemen kan utgöra en gemensam grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess har Skogsstyrelsen bjudit in till en bred dialog med skogssektorn. Ett bra och helt nödvändigt initiativ!

Sprida den svenska modellen

Förädling och innovation handlar om att produktionsvärdet på skogsråvaror ska öka, bland annat genom att satsa på en högteknologisk nisch som tar fram nya material från skogen. Men det handlar också om att vidareutveckla ett klimatsmart byggande genom till exempel flervåningshus och offentliga byggnader av trä. För att stärka företagandet inom sektorn utser Landsbygdsdepartementet så kallade bransch-ambassadörer. Arbetet med att förenkla alla krångliga regelverk fortsätter också.

Grenen upplevelser och rekreation handlar om att utveckla den svenska skogens unika värden i form av till exempel jakt- och viltvård, friluftsliv och sportfiske.

Med Sverige i världen vill regeringen sprida kunskap om den svenska modellen och om hållbart skogsbruk. Här har man också en konkret ambition; att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.

Även om handlingsplanen innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen med Skogsriket uppmärksammar skogsnäringen, och lägger en grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen. Det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Leif Olofsson, VD Sydved

«En konkret ambition är att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.»  

Dela gärna artikeln

Just nu på Sydved.se

Virkesköpare till distrikt Falköping: Vill du bli en Sydvedare?

Sydved satsar framåt och söker nu två virkesköpare till områdena kring Tidaholm och Borås, inom distrikt Falköping.
Dags att skaffa ny skogsbruksplan?

Dags att skaffa ny skogsbruksplan?

Bästa kollen på din skog får du med en skogsbruksplan. Ett smart verktyg för dig som vill bedriva ett aktivt skogsbruk.
Vid jägarbrasan i blek decembersol

Vid jägarbrasan i blek decembersol

Dagarna blir allt kortare och det känns viktigt att ta vara på varje solglimt i december. För den frilufts- och jaktintresserade är det mycket värt att kunna fånga dagen och njuta av en stunds småviltsjakt nu när jakten på högvilt börjar klinga ut.
Udda träd i skogarna kring Kalmar

Udda träd i skogarna kring Kalmar

​Ibland händer det, när vi är ute och tittar på skog eller planerar för skogliga åtgärder, att vi stöter på träd som avviker från det normala.
Föryngringsavverkning av tall

Föryngringsavverkning av tall

När cirkeln ska slutas och en tallskog föryngras måste man börja med att välja föryngringsmetod. Du väljer då mellan naturlig föryngring, frösådd eller plantering av täckrotplantor. Avvecklingen av tallbeståndet anpassas sen därefter.
Skogsbränsle från liten avverkning värmer 3 - 4 villor

Skogsbränsle från liten avverkning värmer 3-4 villor

Fler och fler skogsägare tar ut grot, grenar och toppar, när de slutavverkar i sin skog. En förhållandevis liten avverkning kan ge en stor mängd energi.

2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland.

Skogsstyrelsen: 2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland

Efter den torra sommaren har granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Det visar resultaten från inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. Omfattningen är med god marginal den största som någonsin mätts upp i en inventering i Götaland och därför är det nu viktigt att skogsägarna agerar för att begränsa skadorna.

Distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning

Sydveds distrikt Jönköping söker entreprenörer för avverkning, i Jönköpings län och södra delarna av Östergötland. Arbetet i området avser både slutavverkning och gallring.
Älggulasch med rönnbär, timjan och kummin

Älggulasch med rönnbär, timjan och kummin

​En bra gryta som alltid går hem. Precis som en traditionell gulasch smakar den här rätten mycket kummin, men den har också smak av rönnbär, rökt paprika och timjan. Servera med en klick krämigt och ett långjäst bröd.

Aktivt 4-17 omslag_Sida_01.jpg

Nygallrat med produktionsfokus och mat för jakten

Bläddra i Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk, och få  fakta och inspiration till ett aktivt skogsbruk.

Nyheter nära dig

Hämtar in nyheter...

Fler nyheter​​​​​​

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

​Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Vill du jobba på Sydved?
Fakta miljö och naturvård

Fakta miljö och naturvård

​Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion.

Skogshare

Skogshare

​Skogsharen är skogens sprinter och kan komma upp i hastigheter på 70 km/h om en fara hotar. Bäst trivs skogsharen i gran- eller björkskogar med växlande vegetation, där den kan få både föda och skydd mot sina fiender.

Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus som lyser upp i skogen

Decemberljus i decembermörkret.
Skogslandet Sverige

Skogslandet Sverige

Vi bor i ett land med mycket skog. Halva Sveriges landyta, det vill säga runt 23 miljoner hektar är skog. Det finns ca privata 328 000 skogsägare i Sverige som tillsammans äger ca 12 miljoner hektar, den andra halvan ägs av skogsbolag och staten.

Morgonen gryr på älgpasset i Harshult

Film om gallring

​En viktig åtgärd i skogen är att gallra. I filmen berättar Sydveds skogsbruksutvecklare Anders Ehrenström om vilka fördelar det finns med att gallra och hur Sydved arbetar för att hålla inköpare och maskinförare uppdaterade i området.

Artikelbild

Byggnadsvård – hämta materialet från din egen skog

​Trä är byggnadsmaterialet för alla tider – och byggnadsvårdarens bästa vän. Nya träfiberbaserade isoleringsmaterial gör det lätt att renovera smart och hållbart. Och brädorna till panel och golv hämtas förstås ur egen skog. Det är lättare än du tror!