Sydved.se
Kunskap
Artikelbild

Skogsriket Sverige

Även om regeringens handlingsplan «Skogsriket – med värden för världen» innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen uppmärksammar skogsnäringen. Skogsriket är en bra grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen – och det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Ledare

Sverige är ett skogsland! I stort sett alla svenskar har på något sätt en relation till skogen. Skogsnäringen är landets största exportbransch och det sammanlagda exportvärdet av produkterna från skogen uppgår till nästan 130 miljarder kronor. Sammanlagt arbetar över 100000 människor i näringen. De som brukar skogen eller är aktiva inom skogsindustrin är oftast medvetna om sektorns stora ekonomiska betydelse, medan andra i första hand ser skogens värde i form av möjligheterna till rekreation och friluftsliv.

Vision för skogen

Sverige har skapat en egen «svensk modell» för skogsbruk där skogsägarna ges en stor frihet under ansvar. Det innebär att varje skogsägare inom skogsvårdslagens ram har frihet att sätta upp sina egna mål för skogsbruket, men det innebär samtidigt ett ansvar för att göra rimliga avvägningar mellan de enligt lagen jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö.

För några veckor sedan presenterade regeringen genom Landsbygdsdepartementet en uppföljare till «Matriket», och den här gången handlar handlingsplanen om «Skogsriket – med värden för världen».

Skogsriket är snarare en vision för hur skogens olika värden kan utvecklas än en konkret handlingsplan. Utgångspunkten för denna är ett fortsatt långsiktigt, hållbart brukande samtidigt som de båda skogspolitiska huvudmålen uppfylls. Skogsriket har fyra grenar i form av hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Bred dialog om miljöhänsyn

Det hållbara brukandet handlar bland annat om att skogsmarkens produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och den genetiska variationen i skogen ska bevaras.

Under senare tid har skogsbrukets förmåga att leva upp till acceptabla miljöhänsyn ifrågasatts med utgångspunkt från Skogsstyrelsens uppföljningar genom så kallad polytax. Trots att fler träd lämnas på föryngringsytorna än vad lagen kräver anger polytaxuppföljningarna att miljöhänsynen vid avverkningar i alltför många fall är otillfredsställande. Eftersom dessa resultat och slutsatser inte alls överensstämmer med de ofta ambitiösa företagsinterna uppföljningarna av miljöhänsyn tyder detta på otydlighet och olika tolkningar av målbilderna för hur god miljöhänsyn ska se ut.

För att bland annat klara ut orsakerna till avvikelserna och för att gemensamt diskutera hur uppföljningssystemen kan utgöra en gemensam grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess har Skogsstyrelsen bjudit in till en bred dialog med skogssektorn. Ett bra och helt nödvändigt initiativ!

Sprida den svenska modellen

Förädling och innovation handlar om att produktionsvärdet på skogsråvaror ska öka, bland annat genom att satsa på en högteknologisk nisch som tar fram nya material från skogen. Men det handlar också om att vidareutveckla ett klimatsmart byggande genom till exempel flervåningshus och offentliga byggnader av trä. För att stärka företagandet inom sektorn utser Landsbygdsdepartementet så kallade bransch-ambassadörer. Arbetet med att förenkla alla krångliga regelverk fortsätter också.

Grenen upplevelser och rekreation handlar om att utveckla den svenska skogens unika värden i form av till exempel jakt- och viltvård, friluftsliv och sportfiske.

Med Sverige i världen vill regeringen sprida kunskap om den svenska modellen och om hållbart skogsbruk. Här har man också en konkret ambition; att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.

Även om handlingsplanen innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen med Skogsriket uppmärksammar skogsnäringen, och lägger en grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen. Det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Leif Olofsson, VD Sydved

«En konkret ambition är att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.»  

Dela gärna artikeln

Just nu på Sydved.se
Möt Sydved Temadag om poppel och hybridasp

Temadag om poppel och hybridasp

​Välkommen till Sydveds temadag om poppel och hybridasp, lördagen den 9 juni. Platsen är Sångeltorp.

Inspiration Så får du personlig prägel på gårdsplanen

Så får du personlig prägel på gårdsplanen

​Du ser på skylten när du är framme! Vårt hus är det med vindflöjeln! Vi har en klocka på ladugårdsgaveln! Här tipsar vi om olika dekorationer för din gårdsplan.

Inspiration Björken

Björken

Björkens skira grönska och vita stam är för många av oss förknippat med svensk sommar. När björken har fått musöron vet man att det inte är långt kvar till de förhoppningsvis soligare och varmare dagarna…

Möt Sydved Återskapande av hagmarker på Augerums gård

Återskapande av hagmarker på Augerums gård

​Sydveds Johan Bergman arrangerade tillsammans med ägarna Kerstin och Johan von Koch den 17 maj en exkursion för Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Blekinge. Målet var att inspektera och analysera utfallet av de bidragsfinansierade avverkningar som gjorts under vintern för att återskapa hagmarker i det gamla kulturlandskapet.

Möt Sydved Skogsägarbesök på Nymöllas pappersbruk

Skogsägarbesök på Nymöllas pappersbruk

​I samband med att sommarvärmen kom på allvar till södra Sverige passade Sydveds distrikt Älmhult på att bjuda ett drygt 80-tal skogsägare på två bussresor till Stora Ensos massa- och pappersbruk Nymölla utanför Bromölla. Resan bjöd bland annat på en förevisning av fjärrmätning, en rundvandring i pappersbruket och ett besök i områdets vackra bokskogar.

Inspiration Artikelbild

En gång Snapphane ...


​"Jag känner folket. De är sådana, som man i godo kan få till vad man vill, ja bli Hans Majestät trofasta med liv och blod." Så uttalade sig danske generallöjtnanten Ebbe Ulfeldt om befolkningen i norra Skåne. En befolkning som tog strid för sin frihet i en orolig tid. En befolkning som vann folkets respekt för sina djärva tillslag mot svensken. En befolkning som kallades för snapphanar.

Möt Sydved Examensarbete i skogen

Examensarbete i skogen

​Tillsammans med Sydved utför Carl Philip Sandberg och Johan Nordstrand ett examensarbete. Båda studerar till skogsmästare i Skinnskatteberg och är i sommar färdiga med tre års utbildning. På bilden syns maskinförare Jonathan Nilsson och Carl-Filip.

Möt Sydved Artikelbild

Sydved inför nytt barrmassavedssortiment

​Sydved har tillsammans med Stora Enso Nymölla bruk infört barmassavedssortiment 1800, kallad grov barrmassaved. Därmed ökar Sydved maxdiametern på barrmassaved till 125 cm, från dagens 70 cm och ökar avsättningsmöjligheterna till skogsägaren.

Kunskap Certifiering – ett naturligt val för många skogsägare

Certifiering – ett naturligt val för många skogsägare

​Fler och fler skogsägare väljer att certifiera sitt skogsbruk. Både för att man tycker det är viktigt med miljö och hållbarhetsfrågor, och för att man ser det ekonomiska värdet. Trenden är att efterfrågan på certifierad trädråvara fortsätter att öka.

Kunskap Hållbar utveckling: 5 heta områden för forskning

Hållbar utveckling: 5 heta områden för forskning

​Cross Laminated Timber (CLT), kompositmaterial , mikrofibrillär cellulosa, lignin och textilier är fem områden där det sker skoglig forskning.

Inspiration Artikelbild

Pampig trädrad med franska influenser

Alléer som för mer än 200 år sedan anlades för att imponera på sin omgivning är värdefulla både för landskapsbilden och för djur- och naturlivet. Nu börjar många alléer bli gamla och behöver restaureras eller föryngras. Här får ni veta hur man går tillväga.

Inspiration Nygallrat i Östergårdens pelarsalar

Nygallrat i Östergårdens pelarsalar

​Vi har nyss gallrat 25 hektar hos skogsägare Rickard Andersson på Östergården. En av alla de skogsägare som varje år ger oss förtroendet att säkra en god ekonomisk tillväxt i sin skog.

Möt Sydved Aktivt 4-17 omslag_Sida_01.jpg

Plantering, nygallrat och vår på gårdsplanen i Aktivt Skogsbruk

Bläddra och läs i senaste numret av Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk, och få  fakta och inspiration till att bedriva ett aktivt skogsbruk.

Min skog – dina personliga sidor
Kunskap Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Därför Sydved Artikelbild

Vill du bli inköpare i Ljungby och Värnamo kommun?

Sydved satsar framåt och söker en utåtriktad virkesinköpare i främst Kronobergs län. Inköpsområdet omfattar delar av Ljungby kommun och Värnamo kommun.
Vill du jobba på Sydved?
Kunskap Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Kunskap Fakta skogsbruk

Fakta skogsbruk

Ett aktivt skogsbruk skapar en värdefull skog. Här får du grundläggande fakta om viktiga åtgärder i din skog.

Registrera dig för Sydveds nyhetsbrev!
Därför Sydved Nu finns årets Skatterna i skogen på Min skog

Nu finns årets Skatterna i skogen på Min skog

​Logga in på dina personliga sidor Min skog, och läs årets version av Skatterna i skogen. Och har du än inte ett konto, så är det enkelt att fixa!

Därför Sydved Distrikt Falköping söker en skogsbruksplanläggare

Distrikt Falköping söker en skogsbruksplanläggare

​Sydveds distrikt Falköping söker nu en självständig och målinriktad skogsbruksplanläggare.

Kunskap Skogsbilvägar och transport

Fakta skogsbilvägar och transport

​För att kunna bruka din skog rationellt behöver du ha bra skogsbilvägar. Bland annat för att det underlättar det vid olika skogsskötselåtgärder och för att det lättare för virkesbilarna att lasta och hämta virket.

Tjädern som vaktar vältan

​​Sydveds Anders-Henrik Andersson stötte på den här bestämda tjädern under en tur i skogen.

Möt Sydved Skogsbilvägen – vi ger dig vårtips!

Skogsbilvägen – vi ger dig vårtips!

Efter en lång vinter, är det nu dags att se över skogsbilvägen. Här får du några tips av oss.

Följ en föryngringsavverkning av småländsk tall

​I november i år föryngringsavverkades det här tallbeståndet på en fastighet i Vaggeryd, söder om Jönköping. Det var ett förhållandevis gammalt tallbestånd som på vissa håll stått lite trångt, vilket gjort att medeldiametern var relativt klen.

Möt Sydved Följ Sydved på Instagram!

Följ Sydved på Instagram!

​Nu kan du följa Sydved på Instagram.

Möt Sydved System- och verksamhetsutvecklare sökes till Jönköping

System-/verksamhetsutvecklare sökes till Jönköping

​Nu söker vi en erfaren och självständig system- och verksamhetsutvecklare med fokus på logistik till Sydveds huvudkontor i Jönköping.

Kunskap Så här höjer vi nettot

Så höjer vi nettot i gallringen

Lägre kostnader för Sydved och entreprenören innebär högre netton för skogsägaren. Så höjer vi nettot på gallringen i framtiden.

Möt Sydved Vill du beställa trycksaker från Sydved?

Beställ trycksaker

Vill du beställa trycksaker från Sydved eller få en provprenumeration av Aktivt Skogsbruk?