Sydved.se
Kunskap
Artikelbild

Skogsriket Sverige

Även om regeringens handlingsplan «Skogsriket – med värden för världen» innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen uppmärksammar skogsnäringen. Skogsriket är en bra grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen – och det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Ledare

Sverige är ett skogsland! I stort sett alla svenskar har på något sätt en relation till skogen. Skogsnäringen är landets största exportbransch och det sammanlagda exportvärdet av produkterna från skogen uppgår till nästan 130 miljarder kronor. Sammanlagt arbetar över 100000 människor i näringen. De som brukar skogen eller är aktiva inom skogsindustrin är oftast medvetna om sektorns stora ekonomiska betydelse, medan andra i första hand ser skogens värde i form av möjligheterna till rekreation och friluftsliv.

Vision för skogen

Sverige har skapat en egen «svensk modell» för skogsbruk där skogsägarna ges en stor frihet under ansvar. Det innebär att varje skogsägare inom skogsvårdslagens ram har frihet att sätta upp sina egna mål för skogsbruket, men det innebär samtidigt ett ansvar för att göra rimliga avvägningar mellan de enligt lagen jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö.

För några veckor sedan presenterade regeringen genom Landsbygdsdepartementet en uppföljare till «Matriket», och den här gången handlar handlingsplanen om «Skogsriket – med värden för världen».

Skogsriket är snarare en vision för hur skogens olika värden kan utvecklas än en konkret handlingsplan. Utgångspunkten för denna är ett fortsatt långsiktigt, hållbart brukande samtidigt som de båda skogspolitiska huvudmålen uppfylls. Skogsriket har fyra grenar i form av hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Bred dialog om miljöhänsyn

Det hållbara brukandet handlar bland annat om att skogsmarkens produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och den genetiska variationen i skogen ska bevaras.

Under senare tid har skogsbrukets förmåga att leva upp till acceptabla miljöhänsyn ifrågasatts med utgångspunkt från Skogsstyrelsens uppföljningar genom så kallad polytax. Trots att fler träd lämnas på föryngringsytorna än vad lagen kräver anger polytaxuppföljningarna att miljöhänsynen vid avverkningar i alltför många fall är otillfredsställande. Eftersom dessa resultat och slutsatser inte alls överensstämmer med de ofta ambitiösa företagsinterna uppföljningarna av miljöhänsyn tyder detta på otydlighet och olika tolkningar av målbilderna för hur god miljöhänsyn ska se ut.

För att bland annat klara ut orsakerna till avvikelserna och för att gemensamt diskutera hur uppföljningssystemen kan utgöra en gemensam grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess har Skogsstyrelsen bjudit in till en bred dialog med skogssektorn. Ett bra och helt nödvändigt initiativ!

Sprida den svenska modellen

Förädling och innovation handlar om att produktionsvärdet på skogsråvaror ska öka, bland annat genom att satsa på en högteknologisk nisch som tar fram nya material från skogen. Men det handlar också om att vidareutveckla ett klimatsmart byggande genom till exempel flervåningshus och offentliga byggnader av trä. För att stärka företagandet inom sektorn utser Landsbygdsdepartementet så kallade bransch-ambassadörer. Arbetet med att förenkla alla krångliga regelverk fortsätter också.

Grenen upplevelser och rekreation handlar om att utveckla den svenska skogens unika värden i form av till exempel jakt- och viltvård, friluftsliv och sportfiske.

Med Sverige i världen vill regeringen sprida kunskap om den svenska modellen och om hållbart skogsbruk. Här har man också en konkret ambition; att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.

Även om handlingsplanen innehåller få konkreta mål är det ändå mycket positivt att regeringen med Skogsriket uppmärksammar skogsnäringen, och lägger en grund för en fortsatt utveckling av idéer och förslag inom näringen. Det finns alla skäl till att välkomna initiativet!

Leif Olofsson, VD Sydved

«En konkret ambition är att den svenska skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till år 2020.»  

Dela gärna artikeln

Just nu på Sydved.se
Möt Sydved Distrikt Jönköping förstärker med virkesinköpare och skogsbruksplanläggare

Distrikt Jönköping söker virkesinköpare och skogsbruksplanläggare

​Sydveds distrikt Jönköping satsar framåt och söker både en utåtriktad virkesinköpare till sydsvenska höglandet och en skogsbruksplanläggare till distriktet.

Kunskap Är du skogsägare och vill sälja ditt virke?

Vill du sälja ditt virke?

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då inköparen inom det område där du har din fastighet.

Möt Sydved Nitta Rundvirke nyinvesterar i en Ecolog 590E

Nitta Rundvirke nyinvesterar i en Ecolog 590E

​På bilden syns skördarföraren Frans Spetz, tillsammans med Sydvedaren Mikael Wilhelmsson vid den nya maskinen, en Ecolog 590E.

Kunskap Skogsbruksplanen ger dig full koll på din skog

Skogsbruksplanen ger dig full koll på din skog

​Det går att klara sig utan en skogsbruksplan. Men för ett aktivt skogsbruk är en plan ett väldigt bra hjälpmedel. "Framför allt innebär planen att skogsägarna får mer detaljerad information om skogen, och att skötseln på så sätt kan ske i rätt ordning och i rätt tid", säger Sydveds Anders Ehrenström.

Inspiration En listig räv

Listig som en räv

​Klok som en uggla eller kanske pigg som en ekorre? Har du koll på talesätten?

Distriktet tävlade i Stafettvasan

​Glada Sydvedare från Distrikt Jönköping tävlade i Stafettvasan under fredagen 2 mars. Det var rejält kallt vid starten i Sälen under morgonen runt - 30 grader.

Kunskap Så styr du upp planteringshelgen

Så styr du upp planteringshelgen

Hygget är markberett och plantorna beställda. Släkten är inkallad och nu ska plantorna i jorden. Men hur sjutton styr man upp planteringshelgen på ett bra sätt? Och hur mycket hinner man med? Sydvedare Johan Källeskog hjälper dig med planeringen.
Därför Sydved Nu har Sydved 500 följare på Instagram!

500 följare på Instagram!

​Gör som 500 andra och följ Sydved på Instagram!

Stefan Sjögren är ny entreprenör på distrikt Jönköping

​I byn Hjulvhult strax utanför Hestra. gallrar just nu Stefan Sjögrens skogsentreprenad. Sydvedare Mattias Svensson träffar Stefan när han är i full gång med en sistagallring av ett vackert tallbestånd.

Inspiration Hönsen ger nytt liv åt lagårdsbacken

Hönsen ger nytt liv åt lagårdsbacken

Drömmer du om egna sprättägg? Gör slag i saken! Höns är lättskötta djur som kräver lite jobb.
Väljer du en lantras får du dessutom ett vackert inslag på gårdsplanen, samtidigt som du gör
en kulturgärning. Ronny Olsson, specialist på lantraser, berättar hur du går till väga.

Inspiration Sverigekaka, sockerkaka med vaniljfyllning

Sverigekaka – sockerkaka med vaniljfyllning

​Sverigekakan eller pensionärskakan som den även kallas, är en enkel men underbart god sockerkaka med vaniljfyllning.

Kunskap Följ skogsbränslet från hygget till ditt hem

Följ skogsbränslet från hygget till ditt hem

​Många skogsägare väljer att ta ut grenar och toppar, så kallad grot, när de föryngringsavverkar på sin fastighet. Men alla kanske inte tänker på att grot innehåller mycket energi som kan omsättas till både värme och el – grönt och förnybart. Här följer du skogsbränslets väg från hygge till värmeverk och till hemmet!

Möt Sydved Nu finns Mobilt BankID på Min skog

Nu finns Mobilt BankID för Min skog

​Nu lanserar vi Mobilt BankID på MIn skog, skogsägarens personliga sidor på sydved.se. Här ser du bland annat dina ut- och inbetalningar, fakturor och uppgifter om dina uppdrag hos Sydved. Även ditt senaste årsbesked finns här.

Möt Sydved Aktivt 4-17 omslag_Sida_01.jpg

Nygallrat, laserskanning och vinterutflykten i senaste Aktivt Skogsbruk

Bläddra och läs i senaste numret av Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk, och få  fakta och inspiration till att bedriva ett aktivt skogsbruk.

Nyheter nära dig

Hämtar in nyheter...

Fler nyheter​​​​​​

Min skog – dina personliga sidor
Kunskap Gallring är vårt adelsmärke

Gallring är vårt adelsmärke

​Sydveds Gallringsakademi, en omfattande framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Kunskap Fakta skogsbruk

Fakta skogsbruk

Ett aktivt skogsbruk skapar en värdefull skog. Här får du grundläggande fakta om viktiga åtgärder i din skog.

Vill du jobba på Sydved?
Därför Sydved Gallringsentreprenör sökes!

Gallringsentreprenör sökes!

​​Distrikt Kalmars norra delar utökar och vi söker därmed fler entreprenörer att samarbeta med i gallringsskogen.

Inspiration Nygallrat i utmanande terräng: förstagallring i Havhult

Nygallrat i utmanande terräng: förstagallring i Havhult

En välplanerad förstagallring är a och o, tycker Per-Arne Evaldsson, skogsägare i Södra Havhult i nordöstra Skåne. "Jag gillar hur Magnus har lagt upp vägarna så att de kommer att vara till nytta ända fram till slutavverkningen. Det är en bra investering."

Registrera dig för Sydveds nyhetsbrev!
Kunskap Skogsbilvägar och transport

Fakta skogsbilvägar och transport

​För att kunna bruka din skog rationellt behöver du ha bra skogsbilvägar. Bland annat för att det underlättar det vid olika skogsskötselåtgärder och för att det lättare för virkesbilarna att lasta och hämta virket.

Kunskap Så här går virkesaffären på Sydved till

Så här går virkesaffären till

​Det ska vara enkelt att sälja skog till Sydved. Här kan du läsa om de olika stegen i virkesaffären. Från första kontakt till redovisning.

Kunskap Artikelbild

Förnya dina servitut före årsskiftet!

​Har din fastighet servitut på skogsbilvägar, fiskerätt eller andra viktiga nyttjanderätter? Om servituten är äldre än 50 år, och inte finns inskrivna i en lantmäteriförrättning, så måste du förnya dem före den 31 december. Annars stryks de ur fastighetsregistret. Per Josefsson, fastighetsmäklare på Areal, berättar hur du gör.

Möt Sydved Artikelbild

Ett spårlöst resultat

På Gräsljunga gård utanför Visseltofta stod Sydveds Krister Olofsson och Vidigssons skogsavverkning för en stor utmaning när man tog sig an en slutavverkning bakom ett område med blöt jordbruksmark.
Inspiration Artikelbild

Rödhake

​Rödhaken (erithacus rubecula) är en liten och rund fågel som man lätt känner igen på det roströda bröstet. Som en av våra vanligaste fåglar har den under alla tider förekommit inom folktron, ofta beskyddande och lyckobringande.

Följ en föryngringsavverkning av småländsk tall

​I november i år föryngringsavverkades det här tallbeståndet på en fastighet i Vaggeryd, söder om Jönköping. Det var ett förhållandevis gammalt tallbestånd som på vissa håll stått lite trångt, vilket gjort att medeldiametern var relativt klen.

Möt Sydved Följ Sydved på Instagram!

Följ Sydved på Instagram!

​Nu kan du följa Sydved på Instagram.

Inspiration Så läser du trädens årsringar

Så läser du trädens årsringar

​I trädens årsringar står tiden still. Ett redskapsskjul vid en kyrka i Småland som visar sig vara Sveriges äldsta träbyggnad. Har du någon gång studerat trädets årsringar är det sannolikt för att räkna ut trädets ålder. Sydved har gått under barken på stammen.

Kunskap Så här höjer vi nettot

Så höjer vi nettot i gallringen

Lägre kostnader för Sydved och entreprenören innebär högre netton för skogsägaren. Så höjer vi nettot på gallringen i framtiden.

Möt Sydved Vill du beställa trycksaker från Sydved?

Beställ trycksaker

Vill du beställa trycksaker från Sydved eller få en provprenumeration av Aktivt Skogsbruk?