Aktuellt / Senaste nytt

Första steget i projekt med ädellövsplantering

Publicerad 2023-04-11

I slutet av mars togs första steget i ett projekt för att etablera en ädellövsplantering med framför allt ek och lind.

Platsen var utanför Oskarshamn och Skogsstyrelsen var på plats för att kika på om objektet är lämpligt och hur man i sådana fall kan gå till väga för att lyckas. Det diskuterades också vilka ekonomiska stöd som finns att söka för denna typ av åtgärd.

Området som är aktuellt är ett cirka 1 hektar stort hägn där plantorna behöver skyddas mot betning. Det finns lite olika vägar att gå när man till exempel ska plantera ek på det här sättet, men det som vi fastnade för främst var att gruppvis plantera ek med andra typer av plantor, kanske björk.

Ädellövskog är ett bestånd som till minst 70 procent utgörs av lövträd och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar.

Text och foto: Jakob Karlsson