Certifikat och rapporter

Vi förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion. Sydved är certifierat enligt FSC®-C015573 och PEFC/05-22-109. Hela vår verksamhet drivs enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Här nedan hittar du våra certifikat med tillhörande rapporter och dokument.

Certifikat

FSC Skogsbrukscertifikat: BV-FM/COC-015573
FSC Spårbarhetscertifikat: BV-COC-027685 och BV-CW-027685
PEFC Skogsbrukscertifikat: SE007060-1
PEFC Spårbarhetscertifikat: BV-PEFC-COC-006933
PEFC gruppcertifikat SE007061-1

ISO 14001: SE009679 svenska
ISO 14001: SE009679 english

Internrevisioner och medlemsbrev

Internrevision 2023
Internrevision 2022
Internrevision 2021
Internrevision 2020

Medlemsbrev certifiering 2023
Medlemsbrev certifiering 2022
Medlemsbrev certifiering 2021
Medlemsbrev certifiering 2020

Due Diligence System, DDS

Externa revisioner

FSC FM rapport Sydved 2023
FSC FM rapport Sydved 2022
FSC FM rapport Sydved 2021
FSC FM rapport Sydved 2020
Offentlig sammanfattning PEFC FM externrevision 2019

Frågor, förbättringsförslag eller klagomål?

Kontakta Niklas Fogdestam, skogsbruksutvecklare och certifieringsansvarig på Sydved, om du har frågor om FSC® eller PEFC.

Alternativt mejla information@sydved.se för vidare förmedling till berörd enhet. Om vi får skriftliga synpunkter kring vår certifieringsverksamhet så registreras dessa i SKIA och arkiveras i minst fem år. Avsändaren ska få en bekräftelse på mottagen synpunkt inom två veckor och Sydved ska presentera ett lösningsförslag inom två månader. Avsändarens respons på lösningsförslaget ska efterfrågas och dokumenteras. Inkomna synpunkter presenteras och handläggs vid årligen återkommande revisioner.