GDPR – Kontaktformulär

Dina personuppgifter hanteras säkert och varsamt hos oss. Du kan kontakta oss för att begära ut den information vi har om dig och även begära rättelse eller komplettering av dessa.

Använd nedanstående kontaktformulär om du behöver komma i kontakt med oss i dessa ärenden.

Kontaktformulär

Här nedan anger du i vilket ärende du kontaktar oss – endast ett alternativ kan anges i varje förfrågan.

Registerutdrag kan kostnadsfritt begäras 1 gång/kalenderår. Denna digitala beställning resulterar i att en beställningsblankett skickas till din folkbokföringsadress för ifyllande och återsändande till oss.

Obligatoriska fält är markerade med *.

Ärende *