Äga och bruka skog

Äger du skog och behöver någon att samarbeta med? Vi på Sydved både köper skog och kan erbjuda dig flertalet skogliga tjänster, som till exempel plantering, röjning, gallring, naturvård, skogsbruksplaner, skogsbilvägar, viltvård och rådgivning till exempel i samband med generationsskiften, större avverkningar och fastighetsaffärer.

Köper de flesta sortiment

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då en virkesköpare, din Sydvedare, inom det område där du har din fastighet. Sydved har verksamhet i hela Götaland.

Ett hållbart skogsbruk

Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion. Skogens biologiska mångfald, estetiska värden och sociala värden ska värnas genom ett hänsynsfullt skogsbruk och aktiv skogsvård.

Gallringsexperten

Vi är gallringsexperten som med rutin och resurser kan samordna gallringsinsatserna, hålla nere kostnaderna och ge dig ett högre netto. Gallringsakademin är vår satsning för att vara främst inom gallring.

Allt bygger på förtroende

Vi vill göra det enkelt för dig som är skogsägare, och se till att du får ut det mesta möjliga av din skog – på dina villkor. Och är du inte nöjd kan du när som helst välja en annan samarbetspartner. För att få ditt fortsatta förtroende måste vi hela tiden göra vårt bästa.

Foto: Mattias Bokinge