Gallringsakademin

Gallringsakademin är Sydveds satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen. För skogsägarna betyder det trygghet och kvalitet i de gallringsuppdrag där Sydved får förtroendet.

Med Gallringsakademin vill vi förstärka Sydveds position inom gallring. Det gör vi genom att utveckla teknik, metod och lönsamhet efter dagens biologiska förutsättningar och skapa en enhetlig kvalitetsnivå för Sydveds gallringar.

Alla virkesköpare på Sydved och alla Sydveds fasta entreprenörslag utbildas inom ramen för Gallringsakademin. Det sker i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Tönnersjöhedens försökspark. På Sydved är skogsbruksutvecklare Niklas Fogdestam ansvarig.

  • I grundutbildningen tas alla delar i gallringen upp; planering, utförande, uppföljning, förröjning med mera. Utbildningarna genomförs både teoretiskt och i fält.
  • Lokala utbildningsdagar på våra fem geografiska områden: Fokus på frågor som är relevanta för just det områdets skogliga förutsättningar.
  • Vidareutbildning för inköpare och maskinförare. Exempel på utbildningsområden; gallring på torvmarker, tall-, björk- eller lärkgallring, uttag av skogsbränsle, hyggesfritt skogsbruk eller bokgallring.

Läs mer om Sydved och gallring.

Gallringsakademien logga Sydved