Din Sydvedare

När du samarbetar med Sydved får du en kontakt, din Sydvedare, för allt som rör ditt skogsbruk. Han eller hon arbetar med hela kedjan; från första kontakt till avverkning och fullgjort kontrakt.

Skogligt kunnande

Din Sydvedare har gediget kunnande om bland annat: gallring, avverkning, skogsvård, naturvård, virkessortiment och skoglig ekonomi.

Han eller hon arbetar med hela kedjan från första kontakt till affär, avverkning och fullgjort kontrakt. Inte sällan bor Sydvedaren inom sitt ansvarsområde, vilket borgar för god lokalkännedom. Fixaranda och hög servicenivå kännetecknar Sydvedaren.

Enkla och snabba kontaktvägar

En stor fördel med bara en kontakt är att det blir enkla och snabba kontaktvägar. Du kontaktar din Sydvedare via telefon, mejl eller dina egna sidor Min skog.

Kostnadsfri rådgivning

Din Sydvedare träffar dig gärna för kostnadsfri skoglig rådgivning. Du kan fråga om allt från föryngring till föryngringsavverkning – och lite till. Skulle det krävas fördjupad kunskap kan vi anlita någon av experterna inom vårt nätverk.