Generell naturvård

Generell naturvård är Sydveds naturvårdsstandard vid avverkningar. Generell naturvård är anpassad till den svenska FSC® (FSC-C015573)- och PEFC-standarden.

I guiden Generell naturvård har vi sammanfattat några av de instruktioner som gäller för den generella naturvården vid Sydveds avverkningar. Nivån är högre än skogsvårdslagens krav och anpassad till den svenska standarden för skogscertifiering enligt Forest Stewardship Council, FSC, ®, (FSC-C015573) om avverkning.

Impediment
Hänsynskrävande biotoper
Hänsynsytor
Kantzon
Träd och buskar
Naturvärdesträd
Lövandel och lövskog
Äldre död ved
Vatten
Kulturmiljöhänsyn
Körskador och städning
Andra intressen
Uttag av grot

Ladda ner guiden Generell naturvård