Generell naturvård

Generell naturvård är Sydveds naturvårdsstandard vid avverkningar. Generell naturvård är anpassad till den svenska FSC® (FSC-C015573)- och PEFC-standarden.

I guiden Generell naturvård har vi sammanfattat några av de instruktioner som gäller för den generella naturvården vid Sydveds avverkningar. Nivån är högre än skogsvårdslagens krav och anpassad till den svenska standarden för skogscertifiering enligt Forest Stewardship Council, FSC, ®, (FSC-C015573) om avverkning.

Impediment
Hänsynskrävande biotoper
Hänsynsytor
Kantzon
Träd och buskar
Underväxt
Naturvärdesträd
Stormfasta träd
Lövandel
Äldre död ved
Årsfärska vindfällen
Nyskapad död ved
Körning i skogsmark
Kulturmiljöhänsyn
Uttag av grot
Andra intressen

Ladda ner guiden Generell naturvård
Gäller från och med 1 oktober 2020.