Årsfärska vindfällen

Lämna årsfärska vindfällen upp till skogsvårdslagens nivå om det inte finns dokumenterad risk för massförökning av skadeinsekter. På hyggen ska dock i medeltal minst 2 grövre vindfällen per hektar lämnas, utöver eventuella vindfällen från naturvärdesträd eller träd i lämnad naturhänsyn. Enstaka värdefulla vindfällen kan tas tillvara om motsvarande volym grövre ved lämnas kvar vid avverkningen