Sydveds magasin Aktivt Skogsbruk

Magasinet för alla skogsägare som vill bedriva ett aktivt skogsbruk. Vi förmedlar skoglig kunskap och inspiration till dig som gillar skog.

Vi vill ge alla skogsägare – både dig som är mer erfaren och du som nyligen har blivit skogsägare – något att läsa i tidningen. Detsamma gäller om du bor på din gård eller är boende i storstaden och äger skog på distans.

Du hittar många skogliga artiklar och reportage, men vi bjuder också på annat som vi tror kan intressera, till exempel artiklar om jakt, djur, natur och friluftsliv.

Exempel på innehåll

  • Aktuell forskning, nya metoder och ny teknik inom skogsbruk.
  • Fakta om skogsskötsel; plantering, röjning, gallring, avverkning, skogs- och naturvård, med mera.
  • Skogsägarporträtt
  • Jakt och viltvård
  • Djur, natur och friluftsliv
  • Mat och recept
  • Svensk skogsindustri och nya produkter
  • Skogsekonomi och skogsjuridik

Magasinet skickas ut till alla som samarbetar med Sydved. Kommer ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfri. Jag vill gärna ha en provprenumeration på Aktivt Skogsbruk.

Här läser du nummer 1 – 2024 av Aktivt Skogsbruk