Foto: Kerstin Jonsson

Foto: Kerstin Jonsson

Övriga tjänster

Vill du öka tillväxten i din skog? Några sätt att göra det på är genom att välja förädlade plantor, ökad röjning, dikesrensning, askåterföring och gödsling.

Askåterföring och gödsling
Om du vill öka tillväxten i din skog kan askåterföring och gödsling vara två sätt att tillföra mer näring till skogen. Men tänk på att dessa åtgärder först kräver anmälan av samråd till Skogsstyrelsen.

Askåterföring
När man tar ut skogsbränsle från skogen så förs näringsämnen bort. Vid enstaka uttag av skogsbränsle är minskningen av näringsämnen försumbar, men vid upprepade uttag kan det leda till tillväxtförluster. Askåterföring är ett sätt att kompensera för en del av den näring som försvinner. Askan som man tillför har ett högt PH-värde, vilket också motverkar försurning.

Gödsling
Trädens tillväxt påverkas av många faktorer, men på fastmark är tillgängligheten på näringsämnet kväve oftast det som är mest tillväxtbegränsande. När du gödslar din skog med kväve ökar trädens tillväxt och du får snabbt resultat. Gödsling sker oftast med traktor eller skotare, men kan göras med helikopter om det är större sammanhängande områden. Men det är inte självklart att gödsling ger en positiv effekt på alla marker och det finns baskrav som bör vara uppfyllda för att bestånden ska vara gödslingsvärda.

Läs mer under Askåterföring och gödsling.

Dikesrensning
Med tiden växer eller slammar gamla skogsdiken igen, och för att diket ska fortsätta vara avvattnande måste vegetation och slam i dikesbotten rensas bort. Diket får dock inte bli djupare eller bredare än när det grävdes. Dikesrensning förbättrar balansen mellan syre och vatten i marken, och ger i många fall en friskare skog som växer bättre. Samråd med Skogsstyrelsen, minst sex veckor innan åtgärden, krävs i normala fall.

Läs mer om olika former av skogsdikning under Dikesrensning.

    Kontakta oss

  • Behöver du hjälp med askåterföring, gödsling eller dikesrensning? Eller har du andra frågor som rör ditt skogsbruk? Kontakta oss så hjälper vi dig!

    Samarbetar du redan med oss? På Min skog, dina personliga sidor, får du ännu bättre koll på dina skogliga uppdrag tillsammans med Sydved. Logga in på Min skog.