Vad vill du med din skog?

De flesta skogsägare har en önskan om ett långsiktigt lönsamt skogsbruk. Men samtidigt finns andra värden som är viktiga; som rekreation, ekonomi, natur & kultur eller tradition. Vad betyder mest för dig?

Tradition

Du ser skogen som en del av familjetraditionen. Skogen brukas aktivt och på lång sikt, så att den blir till glädje också för nästa generation. Vissa tar hand om skogen på samma sätt som tidigare generationer, andra försöker hitta ett eget sätt att förvalta en lång skoglig tradition.

Exempel
En skogsbruksplan är ett ovärderligt verktyg för dig som vill planera långsiktigt. För du ser skogen som ett arv att förvalta – och lämna vidare.

Ekonomi

Du ser skogen främst som ett företag och en grund för att skapa mer lönsamhet. En välskött skog ökar i värde, men ger också värde här och nu.

Exempel
En skogsbruksplan för att optimera utfallet är en självklarhet. Genom gallring på rätt sätt och i rätt tid nås bästa netto. Ett väl utbyggt vägnätet i skogen är en lönsam investering.

Rekreation

Är det jakt, svampplockning, långa skogspromenader eller annan rekreation som du värdesätter mest med din skog? Skogen blir en efterlängtad oas i ett stressat vardagsliv.

Exempel
Om det är jakten som driver kan man välja att satsa på vintergallringar för viltfodrets skull. Gynna rönn, asp, sälg och ek, som uppskattas av vilt.

Natur & kultur

Du som sätter Natur & kultur främst har ofta ett skogsbruk med fokus på naturvård och väljer att göra en grön skogsbruksplan. Det kan handla om att känna historiens vingslag i sin egen skog.

Exempel
Gallra fram guldkornen på fastigheten. Märk upp rösen, torpargrunder, utsiktsplatser och liknande platser. Du går varsamt fram i skogen och vill ha en levande skog med kulturlämningar att förvalta. Skaffa djur som håller markerna öppna så att ny flora kan återetableras.

Hitta dina egna vägar

Vi kan hjälpa dig att hitta dina egna vägar och få inspiration till ett aktivt skogsbruk. Ofta är den skogliga strategin en kombination av flera värden. Jag vill ha kontakt med en lokal virkesköpare.