Vårt erbjudande

Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice och rådgivning till skogsägare i södra Sverige. Vi utgår hela tiden från dig och dina behov när vi skräddarsyr lösningar för ett aktivt skogsbruk.

Vill du sälja ditt virke?

Kontakta en virkesköpare, din Sydvedare, inom det område där du har din fastighet. Sydved har verksamhet i hela Götaland.

  • Vi köper de flesta sortiment som finns på marknaden; massaved, timmer, skogsbränsle med mera. När du köper virke av oss behöver du bara ha kontakt med en person, din Sydvedare.
  • Vi köper virke på rot. Det innebär att vi tar hand om avverkningen och transporten till industrierna.
  • Vi kan också köpa leveransvirke. Då har du själv avverkat och transporterat ut virket till bilväg.

Våra tjänster

Gallring

När man gallrar väljer man bland stammarna och lämnar kvar de träd som har den bästa kvaliteten och tillväxtförmågan. Aktiv gallring ger en friskare skog med bättre virkeskvalitet. Leder till ökad lönsamhet i din skog. Lönsamma gallringar kan göras flera gånger under skogens omloppstid.

Föryngringsavverkning

Slutavverkning eller föryngringsavverkning är den åtgärd som ger dig som skogsägare mest intäkter. Vi har ett nära samarbete med kunniga och erfarna entreprenörer, och kan därför både garantera hög kvalitet både på resultatet i skogen och själva virkesaffären.

Skogsbränsle

Uttag av skogsbränsle kan göras vid flera tillfällen under ett bestånds omloppstid. Vanligast är att ta ut grenar och toppar, grot, i samband med slutavverkning. Bränsleuttag vid lövgallringar och i samband med röjning är andra alternativ.

Skogsvård

Sydved kan hjälpa dig med skogsskötsel som till exempel markberedning och plantering, skyddsbehandling av plantor, återväxtvård och röjning.

Skogsbruksplan

Vi rekommenderar dig att göra en skogsbruksplan, grunden för skogsägaren som vill bedriva ett aktivt och hållbart skogsbruk. Det är en lönsam investering som ger dig bättre kunskaper om skogsbeståndet och ökade virkesintäkter. Planen är också ett första steg för certifiering enligt FSC® (FSC-C015573) och/eller PEFC.

Certifiering av skogsbruk

Genom Sydved kan du certifiera ditt skogsbruk enligt FSC® och PEFC. Certifieringen är ett kvitto på att du bedriver ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.

Skoglig rådgivning

Vi erbjuder dig rådgivning i frågor som rör ditt skogsbruk och kan också genom vårt externa nätverk guida dig i frågor av ekonomisk och juridisk karaktär.

Förvaltning

Behöver du hjälp att förvalta hela din skogsfastighet? Vi tar fram lösningar som passar dig, och kan ansvara för allt från från kompletta skogliga servicepaket till ekonomisk och juridisk rådgivning, myndighetskontakter, deklarationshjälp, med mera.

Enkla kontakter

Skogsägare som samarbetar med oss får en egen kontaktperson, Din Sydvedare, för enkla och smidiga kontakter. På Min skog, dina personliga sidor på sydved.se, hittar du information om dina affärer med Sydved. Du kan även använda dig av vår app för skogsägare. Du får också vårt magasin Aktivt Skogsbruk.

    Våra tjänster

  • Vi köper virke av skogsägare i södra Sverige och erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning. Läs mer om våra tjänster.