Avverkning och virkestransport

Sydved har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare.

Avverkning

Vare sig du anlitar oss för gallring, föryngringsavverkning eller annan skoglig åtgärd, garanterar vi genom våra erfarna entreprenörer hög kvalitet, rätt aptering, rätt sortiment, god naturvård och hög avkastning. Våra uppdrag utförs med effektiva metoder och modern teknik.

Transport av virke

För våra transporter samarbetar vi med ett fyrtiotal noggrant utvalda åkerier. Sydved jobbar mest med lokala åkerier som är väl bekanta med sin geografi, och därmed kan vägarna utan och innan. Gemensamt för de utvalda åkerierna är att de målmedvetet satsar på på bra och miljövänlig teknik för sina transporter.