Foto: Gustav Cagner

Foto: Gustav Cagner

Sälja virke

Är du skogsägare och vill sälja ditt virke? Kontakta då en virkesköpare, din Sydvedare, inom det område där du har din fastighet. Sydved har verksamhet i hela Götaland.

  • Vi köper de flesta sortiment som finns på marknaden; massaved, timmer, skogsbränsle med mera. När du köper virke av oss behöver du bara ha kontakt med en person, din Sydvedare.
  • Vi köper virke på rot. Det innebär att vi tar hand om avverkningen och transporten till industrierna.
  • Vi kan också köpa leveransvirke. Då har du själv avverkat och transporterat ut virket till bilväg.