Aktuellt / Senaste nytt

Så här går virkesaffären på Sydved till

Publicerad 2019-12-12

Vi vill att det ska vara enkelt att sälja skog till Sydved. Här är åtta olika steg som hjälper dig från det att du funderar på att avverka tills dess att uppdragsredovisningen är klar.

1. Kontakt med en virkesköpare

Virkesaffären börjar med en kontakt mellan skogsägaren och en lokal virkesköpare på Sydved, din Sydvedare.

2. Besök på fastigheten och förslag på åtgärder

Sydvedaren kommer ut till din fastighet för att titta på din skog. Du kanske redan vet vad du vill göra, eller så får du råd och förslag på åtgärder från Sydvedaren. Han eller hon tar fram ett kontraktsförslag.

3. Kontrakt

Ett kontrakt upprättas, där ni har kommit överens om åtgärder, sortiment, uppskattat netto, avverkningstid, betalningsplan med mera.

4. Planering av uppdraget

Nu planeras avverkningen; genom att gränser markeras, basvägar dras upp, upplagsplats för avverkat virke ses ut, med mera. Sydvedaren ser till att maskinföraren får en komplett arbetsbeskrivning med instruktion om aptering (instruktioner om hur stammen ska delas till timmer, kubb, massaved och övriga sortiment).

5. Avverkning och skotning

Sydvedaren meddelar när skördaren kommer för att avverka. Under avverkningen har maskinföraren löpande kontakter med Sydvedaren och rapporterar dagligen avverkad volym. Det avverkade virket i skogen skotas sedan till bilväg av en skotare.

6. Transport

Virket vid bilväg transporteras sedan till industrin.

7. Inmätning av virke

Vid industrin kvalitetsklassas och mäts ditt virke av en oberoende part, Biometria. Du får rapport om volym för inmätt virke.

8. Redovisning

När allt virke på det aktuella uppdraget är inmätt sammanställer Sydvedaren en avräkning mot dig som skogsägare – och går igenom denna med dig. Betalning sker därefter enligt den betalningsplan som är upprättad. På Min skog, som är dina personliga sidor på sydved.se, hittar du fakta om dina ekonomiska affärer med Sydved.

Text: Sydved Illustration: Frida Axell