Förvaltning

Behöver du hjälp att förvalta hela din skogsfastighet? Vi kan hjälpa dig med ett komplett skogligt servicepaket, ekonomisk- och juridisk rådgivning, myndighetskontakter, deklarationshjälp, med mera.

När vi förvaltar din skogsfastighet tar vi fram lösningar som passar dig. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Skogsbruksavtal. Skoglig skötsel, ekonomisk rådgivning, värdering vid tillköp, försäljning, intrång samt anläggning och underhåll av skogsbilvägar.
  • Produktionsavtal. Avverkning och försäljning av de sortiment som faller ut enligt en uppgjord avverkningsplan.
  • Skogsvårdsavtal. Skogsvård med fortlöpande uppföljning av resultatet.

    Kontakta oss

  • Behöver du hjälp med förvaltning eller har du andra frågor som rör ditt skogsbruk? Kontakta oss så hjälper vi dig!

    Samarbetar du redan med oss? På Min skog, dina personliga sidor, får du ännu bättre koll på dina skogliga uppdrag tillsammans med Sydved. Logga in på Min skog.