Press

Vi strävar alltid efter att du som journalist ska få relevanta och snabba svar på dina frågor. Kontakta i första hand marknadschef Daniel Fellenius.

Daniel Fellenius, marknadschef
Tel. 070-538 17 86
daniel.fellenius@sydved.se