Aktuellt / Senaste nytt

Just nu i din skog – juli, augusti och september

Publicerad 2024-06-14

Här tipsar vi om skogliga aktiviteter som passar bra att göra i skogen i sommar och höst. Kontakta din Sydvedare om du har frågor!

Se över vårens planteringar

Gå ut i din skog och inspektera vårens planteringar. Kontakta din Sydvedare om du har frågor. Upptäcker du betydande skador av snytbagge, torka eller liknande vänder du dig direkt till ditt försäkringsbolag.

Viltskyddsbehandling av plantor

Viltskyddsbehandla betesbegärliga trädslag såsom tall. Beroende på vilket viltskyddsmedel som används varierar lämplig tidpunkt för detta, men tänk på att vissa medel behöver goda torkförutsättningar och därför bör appliceras tidigt på hösten (från månadsskiftet augusti till september ungefär). Hör av dig om du vill ha hjälp med detta!

Beställ markberedning och plantor i god tid

Var ute i god tid och beställ markberedning, plantor och planteringshjälp till kommande höst och vår. God framförhållning skapar en bättre arbetsmiljö för våra entreprenörer och ger Sydved en ökad möjlighet att tillgodose dina önskemål för ett lyckat föryngringsresultat i skogen.

Ha koll på granbarkborren!

Granbarkborren är som mest i farten under sommarmånaderna. När svärmningen startar finns de första angreppen ofta på solbelysta lägen. Längre fram under sommaren hittar man angreppen i hela skogen. Var aktiv och sök efter tecken på angrepp i skogen. Tänk på att granar som blåst ner eller skadats under vintern är mycket attraktiva för granbarkborren. Sök efter tecken som rödbrunt borrmjöl på stammen, i barkspringor och spindelnät, men även kåda på stammen. På sensommaren börjar man se färgförändringar i barren, från grönt till gult-rött-brunt, på granarna som angreps under våren. Avverka och transportera bort angripna träd. Kontakta din Sydvedare om du har frågor.

Vill du öka lövandelen?

Mer löv på fastigheten kan vara smart ur flera aspekter; som ett trädslag för ett varmare klimat, skapa mer viltfoder, sprida risker, öka den biologiska mångfalden och mycket mer. Vill du satsa på förädlade lövplantor nästa vår är det bra att beställa tidigt, i september till oktober, då vissa sorter kan ta slut fort.

Njut av bär- och svampplockning

Plocka och ta tillvara på skogens guldkorn som blåbär, lingon, karljohansvamp, kantareller och annan ätbar svamp.

Foto: Örjan Henriksson

Foto: Örjan Henriksson

Närbild på kantareller i skogen

Foto: Kenneth Johansson

Text: Annsofie Öhman