Foto: Örjan Henriksson

Foto: Örjan Henriksson

Skoglig rådgivning

Har du frågor som rör ditt skogsbruk? Eller behöver du ekonomisk eller juridisk rådgivning?

Vi erbjuder dig rådgivning i olika typer av skogsbruksfrågor, som till exempel när det är aktuellt att gallra, hur du ska föryngra på bästa sätt och hur du utvecklar din skog efter dina mål. Kontakta din Sydvedare, virkesköparen i området där du har din skog, för ett samtal eller en träff i din skog.

Genom vårt nätverk av externa experter med skoglig spetskompetens kan vi guida dig i frågor som rör generationsskiften, deklarationsfrågor, fastighetsaffärer, ekonomisk planering vid större avverkningar samt värderings- och mäklerifrågor.

    Kontakta oss

  • Behöver du skoglig, ekonomisk eller juridisk rådgivning? Kontakta oss så hjälper vi dig!

    Samarbetar du redan med oss? På Min skog, dina personliga sidor, får du ännu bättre koll på dina skogliga uppdrag tillsammans med Sydved. Logga in på Min skog.