Aktuellt / Senaste nytt

Koll på skogsekonomin: Gör ett årsbokslut!

Publicerad 2022-12-14

En vanlig fråga som skogsägare ställer sig är vilka avdrag man får göra. Tomas Lusth på Areal tipsar om hur du kan skatteplanera och vad du ska tänka på inför årsbokslutet.

Nu är det hög tid att sammanfatta 2022. Tomas Lusth, fastighetsmäklare på Areal, kan inte nog poängtera vikten av att gå igenom årets händelser för att se om några åtgärder behöver göras innan årsskiftet.

– Har det hänt mycket under året är det bra att göra ett provbokslut, där du sammanställer intäkter och kostnader. Då framgår det om du behöver agera innan årsskiftet, framför allt om du haft större intäkter. Det kan ju finnas möjlighet att exempelvis dela upp avverkningsintäkten över flera år i en betalplan.

Det kan också finnas utrymme för någon investering innan årsskiftet. Tomas tipsar skogsägare om att man kan göra avdrag för kostnader som kommer löpande för att kvitta mot intäkter som kommer längre fram.

– Många skogsägare avverkar med flera års mellanrum, vilket ofta innebär att de får en stor intäkt, men inga intäkter åren däremellan. Många kostnader i form av vägavgifter, försäkringar, ekonomitjänster, skogsvårdskostnader är årliga och leder till ett underskott i verksamheten om det inte finns några intäkter. Underskottet kan sedan kvittas mot intäkter som kommer flera år senare.

Vilka är de vanligaste frågorna om ekonomi som du får från skogsägare?
– Ofta får jag frågan om vilka avdrag man får göra. Det korta svaret är att det ska finnas en tydlig koppling till näringsverksamheten. Har du en ren skogsfastighet är avdragsmöjligheterna mer begränsade än om du har en lantbruksfastighet med ekonomibyggnader.

Ett exempel: En bilväg som dras till fritidshuset på skogsfastigheten är inte avdragsgill, medan samma väg utan hus är avdragsgill om det handlar om att komma fram till sin skog. Verktyg som exempelvis röjsåg och motorsåg är avdragsgilla, liksom skogsfordon, bränsle, skyddskläder, ekonomisystem och alla skogliga tjänster. En fyrhjuling är avdragsgill, men bara om den används i din näringsverksamhet. Snöskotrar är generellt inte avdragsgilla i skogsbruket.

– Det handlar om hur väl du kan motivera dina inköp. Att köpa en fyrhjuling för tre hektar skog kanske ifrågasätts. Det går helt enkelt inte att ge ett entydigt svar.

Vilka är dina viktigaste råd för att få ett lönsamt skogsbruk?
– Var aktiv och vänta inte för länge med skogsvårdsåtgärder! När du har en aktivt förvaltad skogsfastighet håller du i gång tillväxten. Gallringar ska inte vänta mer än något år, när det kommer till slutavverkning finns i regel lite mer spelrum och du kan anpassa till din skattesituation och rådande marknadspriser till viss mån.

– Vi ser ganska ofta att skogsägare har en tendens att överhålla gamla bestånd som växer dåligt och har dålig förräntning. Det kan finnas mycket röta och torrgranar som till och med gör att det blir en negativ förräntning, det vill säga skogen kostar utan att ge några pengar. Ett sådant bestånd bör tas ner. Ett slutavverkningsbestånd ska man aldrig låta hamna i negativ förräntning.

– Följer du skogsbruksplanen ser du när värdet börjar sjunka. I dessa fall kan det vara en bättre affär att avverka och sätta pengarna på en betalplan eller annat räntebärande konto.

Finns det några fallgropar man ska undvika?
– Hastiga, ogenomtänkta beslut som får skattekonsekvenser. Låt säga att du plockar ut ett större belopp för att köpa en lägenhet eller en båt. Det som ofta händer när du oplanerat plockar ut ett större belopp för privat konsumtion är att marginalskatten blir onödigt hög. Det kan i vissa fall handla om 60 procent i skatt istället för 30 procent vid planerade uttag. Pratar vi om ett uttag på en miljon kronor kan det bli en skillnad i skatt på så mycket som 300 000 kronor.

Det är alltid bättre att ta hjälp med skatteplaneringen och diskutera med en sakkunnig innan du gör större uttag från ditt skogsföretag. Är besluten genomtänkta är det större chans att slippa skattesmällar.

En annan fallgrop är att många skogsägare deklarerar själva.

– Att deklarera på nätet innebär i sin enklaste form att sätta ett kryss i rutan och skicka in deklarationen. Har du inte avverkat året innan, tänker du kanske att du inte har något att ta upp, men då riskerar du att missa möjligheter och betala skatt i onödan på sikt. Skatteverket har ingen skyldighet att upplysa om hur man bäst fördelar intäkter och kostnader, utan det måste du som skogsägare ha koll på själv. En grundregel är att du inte ska behöva betala mer än 30 procent i skatt, då har det oftast gått fel i planeringen, förklarar Tomas.

Ta hjälp!
Även om det går att rätta till felaktigheter i deklarationen upp till sex år senare, så är det alltid bäst att göra rätt från början. Att planera och ta hjälp med deklarationen är ett bra tips för att minimera skatten.

– Glöm inte att se över ditt försäkringsskydd. Bankerna ställer krav på att det finns en skogsförsäkring
om du ska låna pengar. Har du byggnader är rådet att se över försäkringsskyddet vartannat till vart tredje år. Det är ganska vanligt att skogsägare är felförsäkrade. Den risiga ladan som du aldrig skulle bygga upp igen, kanske gör att du är överförsäkrad. Eller så behöver den nya maskinhallen som fått solpaneler få en uppdatering i försäkringen.

– Ett annat råd är att se över premierna. Förhandla med ditt försäkringsbolag, särskilt om du har fler försäkringar. Ta helt enkelt ett helhetsgrepp om näringsverksamheten. Kom ihåg att det också är fullt möjligt att förhandla med sin bank!

Skog är en realtillgång och träden växer oavsett krig, inflation, och elbrist. Det gör att skog i alla tider har setts som en stabil och trygg investering, men hur ska man tänka nu?
– Ingen hade kunnat förutspå att vi skulle få krig i Europa, befinna oss i energikris och inflation, och det direkt efter en pandemi. Så klart ger det avtryck på ekonomin. Vi har haft extremt låga räntor och att nu upptäcka att man kan få ränta på sparkontot är något nytt för många.

– Lika ovant är det att se hur låneräntorna stiger och det behöver man ta höjd för. Nu kan det vara läge att amortera mera om möjligheten finns. Att sänka räntekostnaderna blir extra viktigt om du har skog med dålig förräntning, men det beror syvende och sist på varje skogsägares skattesituation.

    Undvik att betala för mycket i skatt

    • Gör en årlig beräkning av räntefördelningen – detta ger möjlighet till att enbart betala 30 procent skatt. Det kan liknas vid ett aktiebolags möjlighet till utdelning.
    • Ta hjälp! Många missar möjligheter när de deklarerar själva, eftersom avdragen är frivilliga men kan ge mycket pengar tillbaka.
    • Nyttja de regler som finns för skogsägare som betalplaner, skogskonton och andra planeringsverktyg.
    • Tillköp. Om du har gammal skog som behöver avverkas kan tillköp vara ett sätt att slippa skatt. Det innebär att det finns möjlighet att köpa skog med oskattade avverkningsintäkter genom att göra skogsavdrag. Om du köper en skogsfastighet så får du göra skattefria avverkningar på upp till halva köpeskillingen av nya skogen. Reglerna kring tillköp är dock lite snåriga, så det är bra att ta hjälp här.
Text: Eva Mandelqvist Foto: Lasse Arvidson