Om Sydved

Sydved köper virke av skogsägare i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning. Företaget har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare.

Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö och anskaffar varje år cirka 5 miljoner kubikmeter virke. Huvuddelen säljs till ägarnas industrier och lokala sågverk. Genom ett nära samarbete med Stora Enso Bioenergi hanteras biobränslesortimentet.

Den årliga omsättningen är cirka 3 miljarder kronor, och sammanlagt är cirka 115 personer anställda på Sydved. Huvudkontoret ligger i Jönköping.

Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder balans mellan miljö och produktion.

Gallringsakademin är vår omfattande satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.