Om Sydved

Sydved köper virke av skogsägare i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning. Företaget har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare.

Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom och anskaffar varje år cirka 5 miljoner kubikmeter virke. Huvuddelen säljs till ägarnas industrier och lokala sågverk. Genom ett nära samarbete med Stora Enso Bioenergi hanteras biobränslesortimentet.

Den årliga omsättningen är cirka 3 miljarder kronor, och sammanlagt är cirka 115 personer anställda på Sydved. Huvudkontoret ligger i Jönköping.

Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder balans mellan miljö och produktion.

Gallringsakademin är vår omfattande satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.