Skogen Live – följ din avverkning med sms

Bor du långt bort från din skog eller vill ha full koll på när Sydved ska gallra eller föryngringsavverka i din skog? Nu finns det en ny tjänst Skogen Live, som genom sms ger dig information om vad som händer i den aktuella avverkningen.

Ibland tar det tid från att du skrivit kontrakt på ett uppdrag för gallring eller föryngringsavverkning tills avverkningen startar, men med Skogen Live får du full koll på det som händer i din skog.

Skogen Live, en prototyp

Sydved har tagit fram tjänsten för att skapa transparens och trygghet till skogsägaren, så att han eller hon enkelt kan ta del av det som händer på fastigheten.

– Skogsägaren får bättre insyn i vad som händer, och vi tror att det är extra användbart för alla skogsägare som inte bor på sin fastighet. Vi tror också att det kommer kännas enklare att kontakta sin Sydvedare när man vet att maskinen är på plats, och då till exempel fråga om det går bra att gallra på ett område i närheten.

Det krävs ingen registrering för att få ta del av vår sms-tjänst. Men för att få smsen krävs det att du har ett pågående uppdrag och att du angivit rätt telefonnummer till din inköpare.

  VAD ÄR SKOGEN LIVE?

 • Flera sms skickas ut i samband med ditt avverkningsuppdrag med Sydved.

  Du får besked om:

  • När avverkningen har startat.
  • När virket (skotningen) har börjat köras ut från skogen.
  • När virket kört ut från skogen och ligger i vältor vid bilvägen i väntan på transport.
  • När transporten av virket till industri och sågverk har börjat.
  • När allt virke är inmätt, och uppdragsredovisningen är klar.