Aktuellt / Senaste nytt

Äga en skogsfastighet är att driva ett företag

Publicerad 2019-08-29

Har du frågor om skoglig ekonomi eller juridik? Sydved kan hjälpa dig med både enklare och mer komplexa frågor. Några exempel: fastighetsaffärer, ekonomisk planering vid större avverkningar, deklarationer och generationsskiften.

​De flesta skogsägare vill sköta skogen så att den ger bästa avkastning på lång sikt. Kunskap om bland annat aktuella skatteregler, skoglig juridik och god planering ökar möjligheten att få mer pengar över i plånboken.

När det handlar om skogsekonomi är många faktorer inblandade, bland annat fastighetens förutsättningar, din privatekonomi och skatter. Det är därför viktigt med en helhetssyn.

Din Sydvedare svarar på frågor om ekonomi och skatter, och är det mer komplicerade frågor anlitar vi expertis inom vårt nätverk.

Sätt upp egna mål

En viktig förutsättning för att bli en framgångsrik företagare är att sätta upp egna realistiska mål. Och vill du kan vi hjälpa till med konkreta ekonomiska råd och tips.

En god planering är grunden för att nå uppsatta mål och få bästa möjliga ekonomiska resultat från skogsbruket.

Troligen har du en aktuell skogsbruksplan med skötselförslag som baseras på de förutsättningar som din fastighet har vad gäller virkesförråd, trädslagsblandning, med mera.

I skogsbruksplanen finns däremot inte ekonomiska konsekvenser av den föreslagna skötseln med. Skogsbruksplanen behöver därför kompletteras med en ekonomisk plan, där man även tar hänsyn till din privata ekonomi och eventuella skatter.

Skaffa dig kunskap om skatter

För att få ett bra ekonomiskt utfall av din fastighet är det nödvändigt att du har grundläggande kunskap om skatter.

I handboken Skatterna i skogen som vi har tagit fram i samarbete med Areal, beskrivs aktuella lagar och skatteregler. Areal har en egen motsvarande skrift som heter "Areals lilla gröna".

Ett lyckat generationsskifte

En fråga som förr eller senare berör många skogsägare är hur man gör ett lyckat generationsskifte.

Ofta handlar det om hur gården ska överföras till nästa generation på bästa möjliga sätt, men det kan också handla om att avveckla verksamheten.

Ett generationsskifte spänner över många olika ämnesområden: skogsvärdering, familjerätt, ekonomi, finansiering och beskattning. Det krävs därför ingående kunskaper om allt från skogsbiologi och marknaden för skogsprodukter till familje-, fastighets- och skatterätt.

Grundläggande för att lyckas genomföra ett generationsskifte, som blir så rättvist och ekonomiskt gynnsamt som möjligt för de inblandade, är en helhetssyn, noggrann planering och att börja med frågan i god tid.

Foto: Sara Landstedt